جایزه به کامنت‌های درسی در سایت کانون - بهمن 99

دانش آموزانی که کامنت درسی در سایت کانون گذاشته اند ، جایزه می‌گیرند.

جایزه به کامنت‌های درسی در سایت کانون - بهمن 99

دانش آموزانی که کامنت درسی در سایت کانون گذاشته اند ، جایزه می گیرند. 


 دانش آموزانی که بیش از 10 کامنت درسی مفید و موثر در صفحه مقطع خودشان یا در مطالب درسی گذاشته اند یکصد هزارتومان کتاب به انتخاب خودشان جایزه خواهند گرفت.

 دانش آموزانی که بین 5 تا 10 کامنت درسی مفید و موثردر صفحه مقطع خودشان یا در مطالب درسی گذاشته اند پنجاه هزارتومان کتاب به انتخاب خودشان جایزه خواهند گرفت.


توجه : کامنت ها توسط رتبه های برتر سال های گذشته انتخاب می شوند.


لیست دانش آموزان که در ماه بهمن 99 کامنت درسی گذاشته اند در قسمت فایل های ضمیمه قابل مشاهده است و کد جایزه برای آن ها ارسال می شود . 

برای دریافت جایزه لازم است به سایت kanoonbook.ir مراجعه کنید. 


گروه بعدی اسامی (کامنت های درسی بهمن ماه 99 ) در تاریخ 1 اسفند 99 اعلام می شود . 

کد تخفیف  برای این دانش آموزان تا تاریخ یکشنبه 3 اسفند  پیامک خواهد شد. 


در فایل ضمیمه ابتدا مقطع خودتان را پیدا کنید و سپس نام خود را مشاهده کنید.