26 آذر: اهدای کتاب به 100 کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری

چهارشنبه 26 آذر ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی، میزبان کتابداران کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری است تا کتاب‌های آموزشی برای استفاده دانش آموزان، به 100 کتابخانه اهدا شود.

26 آذر: اهدای کتاب به 100 کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری

فردا چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی تهران، میزبان کتابداران کتابخانه های منتخب سازمان فرهنگی هنری شهرداری خواهد بود تا با رعایت پروتکل های بهداشتی، کتاب های آموزشی برای استفاده دانش آموزان، به ۱۰۰ کتابخانه اهدا شود.


به گفته رمضانعلی محسنی مسئول نظارت بر ساخت و تجهیز کتابخانه ها، این اقدام به منظور غنی سازی کتابخانه های شهر تهران در همکاری بنیاد قلم چی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مرحله جدید برای دومین سال متوالی صورت می پذیرد.

لازم به یادآوری است در سال ۹۸ نیز بنیاد قلم‌چی به ۲۶۱ کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعداد ۷۰۱۹ جلد کتاب های آموزشی اهدا کرد.

منبع :