کدام دانش آموزان جایزه‌ی ایام امتحانات را دریافت می‌کنند ؟

با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم اول و همان طور که در مرحله قبل (13آبان) وعده داده شده بود ، چهارمین مرحله از اهدای کتاب به دانش آموزان بورسیه در سال تحصیلی 1400-1399 ، با تمرکز بر کتاب‌های مناسب جهت

کدام دانش آموزان جایزه‌ی ایام امتحانات را دریافت می‌کنند ؟

با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم اول و سپری شدن 11 آزمون اصلی طبق برنامه راهبردی، کانون فرهنگی آموزش برای دانش آموزانی که با آزمون های کانون پیوستگی دارند و شامل شرایط زیر می باشند (غیر بورسیه) ، کد تخفیف خرید کتاب های کانون را درنظر گرفته است.


1- حداقل در 6 آزمون حضور داشته و بدون غیبت بوده اند: 50 درصد تخفیف خرید کتاب های کانون تا سقف 100 هزار تومان

2- حداقل در 6 آزمون حضور داشتهو فقط 1 غیبت داشته اند: 35 درصد تخفیف خرید کتاب های کانون تا سقف 100 هزار تومان

3- در 4 یا 5 آزمون حضور داشته و بدون غیبت بوده اند: 35 درصد تخفیف خرید کتاب های کانون تا سقف 100 هزار تومان


نحوه دریافت کتاب ها:

دانش آموزان تمامی مقاطع : با مراجعه به سایت کانون بوک و با استفاده از کد پیامک شده ، کتاب موردنظر خود را سفارش خواهند داد.


کد جایزه ی دانش آموزان قهرمان پیوستگی ، تا فرداشب ، (ساعت 24 روز یک شنبه 23 آذر) پیامک می شود و دانش آموزان برای دریافت جوایز خود فقط تا پایان روز 3شنبه 25آذر فرصت خواهند داشت.


ضمنا اگر تا ساعت 24 روز یک شنبه 23 آذر ، کد جایزه برای شما پیامک نشد ، نام و نام خانوادگی و شمارنده خود را به شماره 100008453 پیامک کنید و کد را دریافت کنید.جوایز دانش آموزان بورسیه 

ضمناٌ جوایز دانش آموزان بورسیه که قهرمان پیوستگی هستند متفاوت بوده و از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

اهدای کتاب به 32000 دانش آموز بورسیه‌ی قهرمانان پیوستگی