چالش‌های مهم آموزش آنلاین در 2021

ادامه‌ی مسیر آموزش‌های آنلاین چالش‌های متفاوتی را به‌همراه دارد که توجه به آن‌ها و درنظرگرفتن این چالش‌ها، مسیر روبه‌روشدن با آن‌ها را هموارتر می‌کند.

چالش‌های مهم آموزش آنلاین در 2021

ادامه‌ی مسیر آموزش‌های آنلاین چالش‌های متفاوتی را به‌همراه دارد که توجه به آن‌ها و درنظرگرفتن این چالش‌ها، مسیر روبه‌روشدن با آن‌ها را هموارتر می‌کند. برای شناخت این چالش‌ها و پیش‌بینی چگونگی به‌وجودآمدنشان، باید سؤالات درست و بجایی مطرح کرد و به دنبال یافتن پاسخ‌های مناسب برای آن‌ها بود. در یکی از تحقیقات سال 2020، ده پرسش اساسی در حیطه‌ی آموزش مجازی سال 2021 به شرح زیر مطرح شدند:

1. رابطه‌ی بین مدرسه و عدالت اجتماعی چیست؟

2. یادگیری و آموزش آنلاین چه تأثیری در یادگیری دانش‌آموزان دارد؟

3. چگونه می‌توان از ابزار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی معلم در سال‌های آتی و متناسب با پیشرفت‌های آتی استفاده کرد؟

4. اهداف اجرایی آموزش مجازی چیست؟

5. چگونه می‌توان از والدین به‌بهترین شکل برای حمایت از دانش‌آموزان استفاده کرد؟

6. چه نکاتی جدیدی را در مسیر آموزش مجازی باید فراگرفت؟

7. چگونه می‌توان تدریس را به‌شکلی پایدار و مداوم و مؤثر پیش برد؟

8. چگونه و چه زمانی و چرا باید از ویدئو، پادکست یا فناوری رسانه‌ی دیجیتال استفاده کرد؟

9 چگونه متوجه شویم یادگیری دانش‌آموزان چقدر است؟

10. تفاوت بین یادگیری و آموزش در فضای مجازی چگونه نمود پیدا می‌کند؟

پاسخ به این پرسش‌ها آموزش و یادگیری در فضای مجازی را آسان‌تر خواهد کرد و قطعاً راهبردهای مؤثر و اساسی را از دل سؤالات درست می‌توان استخراج کرد.

www.teachthought.com