هدف‌گذاری به شما انگیزه می‌دهد

پاسخ همه‌ی این پرسش‌ها در این جمله است: چون هدف‌گذاری ندارد و بدون داشتن هدفی خاص پیش می‌رود.

هدف‌گذاری به شما انگیزه می‌دهد

شاید گاهی این حرف‌ها به گوشتان خورده باشد:

- چرا فلان دانش‌آموز انگیزه‌ی درس‌خواندن ندارد؟

- چرا هرچه تلاش می‌کند، نتیجه نمی‌گیرد؟

- چرا در نمره‌هایش نوسان زیادی دیده می‌شود؟

پاسخ همه‌ی این پرسش‌ها در این جمله است: چون هدف‌گذاری ندارد و بدون داشتن هدفی خاص پیش می‌رود.

باید هدف‌های خود را به‌طور شفاف تعیین کنید و بشناسید. توصیه می‌کنم اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشید؛ زیرا با قدم‌های کوچک، ولی دقیق و حساب‌شده می‌توان مسیرهای طولانی و دشوار را طی کرد. برای مثال اگر برای کاهش پاسخ غلط یا افزایش نمره‌ی در آزمون پیش رو هدف‌گذاری نکرده باشید، طبیعتاً انگیزه‌ی کافی برای درس‌خواندن و تلاش‌کردن نخواهید داشت و مانند کسی هستید که با چشم بسته راه می‌رود. برای هر آزمون هدف‌گذاری کنید تا پس از چند آزمون نتایج چشمگیر را مشاهده کنید. البته هدف‌گذاری بدون تلاش و برنامه‌ریزی آرزویی بیش نیست. ابتدا تعیین هدف، سپس تلاش و کوشش.

6/10/2023 4:52:33 AM
Menu