آغاز پروژه اهدای کتاب برای دانش‌آموزان بنیاد دانش

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) به 411 دانش‌آموز تحت‌پوشش خیریه بنیاد دانش، کتب کمک آموزشی اهدا می‌کند.

آغاز پروژه اهدای کتاب برای دانش‌آموزان بنیاد دانش

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) به ۴۱۱ دانش‌آموز تحت‌پوشش خیریه بنیاد دانش، کتب کمک آموزشی اهدا می‌کند.


مسئول بورسیه با اعلام این خبر گفت: امروز شنبه اول آذرماه انتخاب کتاب توسط دانش‌آموزان بنیاد دانش در ۹ شهر آغاز شده‌ است که در پی آن، به ۴۱۱ دانش‌آموز که ۱۴۵ نفر از آنان بورسیه بنیاد قلم‌چی نیز هستند کتاب اهدا خواهد شد.

تازه‌گل آقچه‌لی افزود: کتاب‌های اهدایی برای ۱۴۵ دانش‌آموز بورسیه (برای هر نفر) تا سقف ۲ میلیون ریال و برای ۲۶۶ دانش‌آموز غیربورسیه (برای هر نفر) تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال درنظرگرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کتب اهدایی، در شهرهای زابل، خاش، اروند، اهواز، تهران، زاهدان، سراوان، بوشهر و دزفول، به این دانش‌آموزان تقدیم می‌شود.

منبع :