چگونه مفهومی بخوانیم ؟

همه‌ی معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید؛ اما ممکن است ندانید مفهومی‌خواندن یعنی چه!

چگونه مفهومی بخوانیم ؟

همه‌ی‌ معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید؛ اما ممکن است ندانید مفهومی‌خواندن یعنی چه!

مفهومی‌خواندن یعنی هر جمله را با دقت بخوانید و کلمات کلیدی را پیدا کنید و معنای دقیق آن‌ها را بفهمید. منظور نویسنده را پیدا کنید، مثال اضافه بزنید و مطالب را به یکدیگر ربط دهید. اگر مثال‌هایتان نامربوط باشد، یعنی مفهوم را درنیافته‌اید. تفاوت‌ها و تشابه‌ها را تعیین کنید و نکات موضوع خاصی را دسته‌بندی کنید.

اگر مطلبی را خوب بفهمید و یاد بگیرید، می‌توانید آن را به‌زبان خودتان بیان کنید و به پرسش‌های آن پاسخ دهید. خودتان را به‌جای طراح بگذارید و از آن مطلب، سؤال طرح کنید. آن را تجزیه و تحلیل کنید و نموداری از طبقه‌بندی مطالب رسم کنید. مطالب را دسته‌بندی کرده و بین مطالب ارتباط برقرار کنید و زیرگروه‌بودن هریک را نشان دهید. سعی کنید نموداری مانند درخت دانش رسم کنید تا در حافظه‌ی‌ تصویری‌تان باقی بماند.

اگر مطلب را خوب بفهمید، آن را دیرتر فراموش می‌کنید. برای اینکه متوجه شوید که یاد گرفته‌اید یا خیر، از کتاب کار و پرتکرار، تمرین تشریحی حل کنید. سپس برای تسلط بیشتر، از کتاب آبی کانون، درس‌نامه‌ی مربوط به آن مبحث را بخوانید و سپس تست‌های آن را تمرین کنید.