این‌گونه هدف‌گذاری کنید، به تدریج پیشرفت می‌کنید

یکی از عوامل مهم در پیشرفت درسی، هدف‌داشتن است. دانش‌آموز باید بداند که به دنبال چیست.

این‌گونه هدف‌گذاری کنید، به تدریج پیشرفت می‌کنید

یکی از عوامل مهم در پیشرفت درسی، هدف‌داشتن است. دانش‌آموز باید بداند که به دنبال چیست. هدفی که از آن می‌گویم، رشته و دانشگاه و شهر نیست؛ ولی همه‌ی این‌ها هم هست.

هدف یعنی مشخص‌شدن مختصات دقیق آن. اگر نقطه‌ای را که هدف است، دقیق نشناسید و جایگاه آن را ندانید، تیر شما به کدام سمت پرتاب شود؟

پس هدف را دقیق بشناسید. برای رسیدن به رشته و دانشگاه و شهر دلخواهتان باید چند از ده آن را بشناسید. حالا برای رسیدن به این اعداد به حرکت خود جهت دهید.

پس از هر آزمون، برای آزمون بعدی هدف‌گذاری چند از ده را انجام دهید. قرار نیست که از روز اول به هدفتان برسید. در یک برنامه‌ی چندآزمونه به‌تدریج به هدفتان نزدیک شوید. کانون، امسال آزمون‌های هدف‌گذاری را طراحی کرده است و پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی اول بعد از هر آزمون از مباحث درس‌های اختصاصی آزمون بعد، آزمون برگزار می‌شود. باید خود را با توجه به پیشرفت تدریجی‌ای که برای خود در نظر می‌گیرید، در این آزمون و آزمون اصلی ارزیابی کنید.

آزمون هدف‌گذاری ایستگاهی بین‌راهی است که شما را با توجه به هدفتان ارزیابی می‌کند. همچنین جایگاه خود را می‌شناسید و بر اساس آن، برای آزمون اصلی تغییراتی را در برنامه‌ی خود ایجاد می‌کنید.

پس از آزمون امروز، برای هر درس هدف‌گذاری چند از ده را انجام دهید و طبق برنامه شروع به مطالعه و حل تمرین و تست کنید.

روز پنج‌شنبه در آزمون هدف‌گذاری شرکت کنید. نتیجه را بگیرید، تحلیل کنید و برای ادامه‌ی راه، تصمیم‌های جدیدی بگیرید. برای هفته‌ی دوم، برنامه‌ی خود را بهبود دهید و روز جمعه‌ی آزمون، به اهداف خود نزدیک شوید.

منبع :

5/29/2023 9:46:20 AM
Menu