با هدف‌گذاری پیشرفت بیشتری در انتظار شماست

قطعاً برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید روشی متفاوت، تأثیرگذار و ورای روش‌های معمولی برای پیشرفت خود داشته باشید.

با هدف‌گذاری پیشرفت بیشتری در انتظار شماست

قطعاً برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید روشی متفاوت، تأثیرگذار و ورای روش‌های معمولی برای پیشرفت خود داشته باشید. هدف‌گذاری درست پاسخ مناسب به این درخواست شماست.

دونده‌ای را در نظر بگیرید که به او گفته می‌گویند مسیری را بدود. به‌نظر شما عملکرد این دونده بدون اینکه بداند رکورد زمانی این مسیر چقدر بوده است، چگونه خواهد بود؟ حالا حالتی را در نظر بگیرید که این دونده از رکورد اطلاع دارد و از او می‌خواهند که مسیر را بدود. به‌نظر شما عملکرد دونده در حالت دوم بهتر خواهد بود یا حالت اول؟

قطعاً زمانی که هدف مشخصی برای مسیر حرکتمان داشته باشیم، حساب‌شده و جهت‌دار پیش می‌رویم. دیگر بلاتکلیف نخواهیم بود و می‌دانیم چگونه باید حرکت کنیم.

آزمون‌هایی را هم که مشابهت‌هایی با هم دارند، باید با هم مقایسه کنید. مثلاً زمانی که آزمون شما از نوع پیشروی است، برای هدف‌گذاری، از کارنامه‌ی آزمون پیشروی قبلی‌تان استفاده کنید و هدف‌گذاری کنید.

- دو یا سه درس خود را برای پیشرفت در نظر بگیرید. پیشنهاد می‌کنم درس‌هایی را انتخاب کنید که از هم‌ترازهایتان ضعیف‌تر هستید.

- ارزیابی و بررسی کنید که چگونه می‌توانید در هر درس وضعیت خود را بهتر کنید (افزایش ساعت مطالعه، کاهش تعداد اشتباهات، تغییر روش مطالعه، تغییر منبع مطالعاتی و...).

- با توجه به راهکاری که در نظر می‌گیرید، برنامه‌ریزی‌تان را نسبت به قبل تغییر دهید.

- مصمم باشید و برنامه‌ی جدید را اجرا کنید. با راهکاری که در نظر گرفته‌اید، پیش بروید. شاید در ابتدا سازگارشدن با آن کمی برایتان دشوار باشد؛ ولی مصمم باشید و به خودتان کمک کنید و بدانید اگر خواهان رشد هستید، باید تغییر کنید.

پس از برگزاری آزمون، نتایج را با آزمون مشابه قبلی مقایسه کنید. آیا راهکارتان مؤثر بوده است؟

با این روش، اشکالات مطالعاتی‌تان بهتر نمایان می‌شود و می‌توانید راهکارهای مؤثر و جهت‌دار در نظر بگیرید و مسیر پیشرفت‌تان را آگاهانه و سریع‌تر بپیمایید و به‌اصطلاح دوپینگ کنید.

مطالب مرتبط

6/9/2023 5:42:25 AM
Menu