مروری بر مبحث مدل کوانتومی و قاعده‌ی آفبا، نوید آرمات

در این مطلب مبحث مدل کوانتومی و قاعده‌ی آفبا مطابق با آزمون 2 آبان به شما آموزش داده می‌شود.

مروری بر مبحث مدل کوانتومی و قاعده‌ی آفبا، نوید آرمات

سلام

در این مطلب مبحث مدل کوانتومی و قاعده ی آفبا مطابق با آزمون 2 آبان به شما آموزش داده می‌شود. بخش اول شامل گزیده ای از پرسش و پاسخ‌های شما از قسمت کامنت‌های سایت کانون و پاسخ‌های تکمیلی به سوالات و بخش دوم شامل خلاصه نکات این مبحث می‌باشد.


بخش اول:


گزیده ای از پرسش و پاسخ‌های شما


کامنت  کاربر: چرا این جمله درست میشه؟ (مجموع شمار الکترون‌های تکی موجود در آرایش الکترون -نقطه ای اتم عناصر دوره دوم جدول و شمار الکترون‌های ظرفیتی آن ها حداکثر برابر 8 است.)_تاریخ ثبت: 13990721

پاسخ کامنت  زهرا زردست، تجربى نظام جدید -  بیرجند - میانگین تراز 7437: برای گروه 1و2و13 که مجموع میشه 2،4،6 ؛ گروه 14 میشه 4 تا ظرفیت و 4 تا تک میشه 8 تا ، گروه 15، 5 تا ظرفیت و 3 تا تک بازم 8؛ گروه 16 ، 6 تا ظرفیت 2 تا تک بازم 8 و گروه 17 هم 7 تا ظرفیت یکی تک میشه 8 ، گروه 18 هم که 8 تا ظرفیت داره و اصلا الکترون تک نداره پس درسته_تاریخ ثبت: 13990721


کامنت  کاربر: این جمله رو میشه توضیح بدید؟ دو ذره با تعداد الکترون برابر می‌توانند آرایش الکترونی مشابه یا متفاوت داشته باشن._تاریخ ثبت: 13990723

پاسخ کامنت  فرزین  رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستان: یون‌های عناصر واسطه که ظرفیت‌های مختلفی دارن میتونن تعداد الکترون برابر و آرایش متفاوت داشته باشن._تاریخ ثبت: 13990723


کامنت  کاربر: کدام مطلب نادرست است؟1) عنصرهایی که بیرونی‌ترین زیرلایه آن ها اِن اِس باشد، عنصرهای دسته اِس  جدول تناوبی تعلق دارند 2) عنصر هایی که الکترون‌های ظرفیت آنها شامل الکترون‌ها در زیر لایه‌های 4 اِس و 3 دی باشد، عنصرهای دسته دی محسوب می‌شوند 3) عنصرهای پتاسیم برلیوم و گالیوم به یک دسته از آن سوال‌های جدول تناوبی تعلق ندارند   4) بیشترین عنصر‌های دوره‌های دوم و سوم جدول تناوبی به عنصر‌های دسته پی تعلق دارند._تاریخ ثبت: 13990723

پاسخ کامنت  مریم باستین، تجربی نظام جدید -  تهران: سوال اول غلطه چون کروم  با اینکه اخرین زیرلایه ش به اس ختم میشه ولی جز عناصر واسطه هس و به دسته دی تعلق داره، سوال اخر هم درسته جدول تناوبی رو ببین، سوال سه درسته پتاسیم و بریلیم جز دسته اس هستن و گالیم دسته پی_تاریخ ثبت: 13990723

پاسخ کامنت  فرزین  رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستان: 1)غ/ چون در دسته دی(عناصر واسطه) هم بیرونی‌ترین زیرلایه همان زیرلایه ان اس هست. 2)ص/ واضحه که درسته و فقط در مورد دسته دی صدق میکنه. 3)ص/ پتاسیم و بریلیم جزء دسته اس و گالیوم متعلق به دسته پی هستش. 4)ص/ در دوره دوم و سوم جدول تناوبی دسته پی 6 عنصر و دسته اس شامل دو عنصر می‌باشد و دسته دی در این دوره عنصری ندارد._تاریخ ثبت: 13990723


کامنت  کاربر: درصفحه 39شیمی دهم نوشته⬅️ ترکیب‌های یونی که تنها از دو عنصر ساخته شده اند، ترکیب یونی دوتایی نامیده می‌شوند. بعد توی با هم بیندیشیم اول صفحه نوشته ⬅️ هرترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی است؛ زیرا مجموع بارالکتریکی کاتیون‌ها با آنیون‌ها برابر است. از این ویژگی می‌توان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی دوتایی بهره برد؛ برای نمونه به چگونگی تشکیل سدیم سولفید و آلومینیوم اکسید و نوشتن فرمول شیمیایی آن ها توجه کنید. مگه نمیگه ترکیب یونی دوتایی یعنی ترکیب یونی‌هایی که از دو عنصر تشکیل شده؟_تاریخ ثبت: 13990522

پاسخ کامنت  پارسا جمشیدی، تجربى نظام جدید -  تهران - میانگین تراز 6537: منیزیم کلرید⬅ترکیب یونی دوتایی/منیزیم سولفات⬅ترکیب یونی سه تایی/سدیم هیدروژن کربنات⬅ترکیب یونی چهارتایی. در واقع برای ترکیب یونی دوتایی، چون "حداقل" باید دو نوع عنصر داشته باشیم، دیگه لفظ "نوع"رو به کار نمیبریم ولی برای ترکیب‌های یونی بیشتر، مثلا برای ترکیب یونی سه تایی، میتونیم بگیم که از 3 نوع عنصر ایجاد شده است. همچنین در صفحه 135 کتاب درسی دهم در قسمت واژه نامه، نوشته که ترکیب یونی دوتایی : ترکیبی از یون‌های دو عنصر مختلف تشکیل شده است._تاریخ ثبت: 13990522


کامنت  کاربر: اتم مرکزی در COCl2 کدام هست؟ کربن یا اکسیژن؟_تاریخ ثبت: 13990522

پاسخ کامنت  مریم چهارلنگ، تجربی نظام جدید -  آبادان: کربن_تاریخ ثبت: 13990522

پاسخ کامنت  سید عبدالسلام حسینی، تجربى نظام جدید -  ربط - میانگین تراز 6466: با توجه به کتاب درسی که گفته اتم سمت چپ به جز هیدروژن اتم مرکزی است پس کربن مرکزی است._تاریخ ثبت: 13990522کامنت  کاربر: مگهد هیدروژن فلوئورید پیوند کوالانسی نیست؟_تاریخ ثبت: 13990528

پاسخ کامنت  کاربر: هیدروژن با فلوئور کوالانسی دوتا مولکول هاش اف هم با هم هیدروژنی دارن_تاریخ ثبت: 13990528

پاسخ کامنت  کاربر: پیوند‌های هیدروژنی که جز کوالانسی نیست_تاریخ ثبت: 13990528


کامنت  کاربر: فراوان‌ترین ترکیب موجود در هوای خشک و پاک چیست؟_تاریخ ثبت: 13990607

پاسخ کامنت  فاطمه فضایلی راد، یازدهم تجربی -  بیرجند: فراوان ترین ترکیب ک ربن دی اکسیده_تاریخ ثبت:13990607


بخش دوم:


تهیه شده توسط مهدیه امین، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف

تهیه شده توسط نوید آرمات، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران