گفت‌وگو با رتبه 11 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری: دنیا حیدری

گفت‌وگو با آیدا قربانی رتبه 3 کنکور هنرستان 99 رشته معماری از لاهیجان

گفت‌وگو با رتبه 11 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری: دنیا حیدری

گفت‌وگو با آیدا قربانی رتبه 3 کنکور هنرستان 99 رشته معماری از لاهیجان


 تحصیلات پدر من  سیکل  و شغل ایشان راننده، و  تحصیلات مادر من ابتدایی و شغل ایشان خانه دار است.

دو خواهر و یک برادر دارم که خواهر اولم در پایه دوم راهنمایی تحصیل میکند و خواهر دومم درپایه اول و برادرم 3 ساله است و عضو کانون نبوده اند .

من در مدرسه حضرت زینب پایه اول و دوم،شهدای معلم پایه سوم و چهارم،شهید رستمی پنجم و ششم، و مدرسه توحید1 در دوره راهنمایی،هنرستان سما:3 سال دهم و یازدهم و دوازدهم تحصیل کرده ام. 


حضور در کانون، آزمون‌های برنامه‌ای و برنامه‌ی راهبردی

نتیجه ی درخشان دانش آموزانی که ثبت نام کرده بودند و علاقه به قبولی در دانشگاه باعث شد ، از ابتدای سال دوازدهم به صورت پیوسته در آزمون های کانون شرکت کردم و تا شهریور ماه آزمون ها را ادامه دادم و دلیل تداومم رضایت از آزمون ها و پیشرفتم بود.

مهم ترین ویژگی آزمون ها ،چیدمان عالی برنامه راهبردی و سوالات متنوع آزمون ها بود .

من در آزمون ها  غیبت نداشتم و دلیلش اهمیت دادن خودم به دروسم و آزمون ها بوده است. من همیشه بعد از اتمام آزمون برای 2 هفته بعد برنامه ریزی کلی می کردم و برنامه راهبردی را با برنامه ی دروس مدرسه هماهنگ میکردم.


کلکسیون روش مطالعه

نقطه ی قوت من در درس های : درس تخصصی دانش فنی و درس عمومی عربی بود.

دلیل نقطه ی قوت من در این درس دانش فنی  استفاده از کتاب آبی کانون برای تست و مرور بود،  و در درس عربی استفاده مداوم از تست های آزمونی کانون بود.

در دانش فنی تخصصی، همیشه اول کتاب را کامل مطالعه میکردم و بعد برای مرور و تکمیل مطالعه روز بعد تست های کتاب آبی را میزدم .

عربی را هم همیشه به صورت کامل در کتاب مطالعه میکردم و بعد تست های آزمون های کانون را استفاده میکردم.


ابزارهای کانونی

من از دفتر برنامه ریزی استفاده میکردم چون میخواستم ساعت مطالعه ی مکتوب و دقیق خودم رو ببینم و مهم ترین ویژگی دفتر برنامه ریزی قابلیت مقایسه ی ساعات مطالعه ی روزانه و هفتگی بود .  من از کتاب آبی پیمانه ای تخصصی دوازدهم استفاده کردم و چون نتیجه خوبی از کتاب در امتحانات مدرسه هم گرفتم بسیار راضی بودم و همین کتاب باعث شد معدل نیمسال اولم 20 شود. 

من از سایت کانون و اینستاگرام و هر دو هفته یکبار برای آزمون ها  ، از کارنامه ی اشتباهات استفاده میکردم.  من گفت و گو با رتبه های برتر و مقالات آقای قلم چی را چون خیلی به من در برنامه ریزی ها کمک میکرد، بسیار دنبال میکردم.  من از کارنامه اصلی و اشتباهات بیشتر استفاده میکردم زیرا برای برنامه ریزی به من میکردند.  گفت و گو با نفرات برتر را بسیار دنبال میکردم. چون برایم جذابیت بیشتری داشت.


نقش اولیا

دانش آموزان دیگری هم در مدرسه به کانون می آمدند که تعداد زیادی از آنها دانش آموزان باهوش و زرنگی بودند.  پدر و مادرم همیشه در آماده کردن شرایط مطالعه و درس خواندن برای کنکور من را همیاری میکردند و شرایط را برایم فراهم میکردند و اگر در آزمونی ترازم پایین میشد همیشه به من انگیزه میدادند تا جبران کنم. بهترین خاطره ی من آزمون اول کانونم بود که بعد از ظهر آزمون ، کارنامه ام را دیدم و با تراز 6500 مواجه شدم و خیلی خوشحال بودم. من در هر شرایطی درسم را میخواندم ،چون منزل شلوغی داریم و اتاق جداگانه برای مطالعه نداشتم و اکثر مواقع بین بچهای کوچک در خانه درس میخواندم.  و همیشه در مدرسه به عنوان شاگرد نمونه و با معدل بالا اعلام میشدم.


روز کنکور

در روز کنکور همه چیز خوب بود. من از تکنیک  ضربدر و منها استفاده کردم  چون همیشه در آزمون های کانون هم استفاده میکردم برایم مفید و موثر بود.  .به ترتیب برای دروس تخصصی 10 دقیقه و عمومی 10 دقیقه استراتژی بازگشت داشتم و به سراغ سوالاتی رفتم که کنار آنها علامت منها زده بودم .


منابع مطالعاتی

درس عربی: فقط تست های آزمون ها

در درس دینی:تست های آزمون کانون

وجوه نقد:کتاب جامع دهم کانون قلم چی 

خرید و فروش:کتاب جامع دهم کانون قلم چی

دانش فنی پایه:کتاب جامع دهم کانون قلم چی

حقوق و دستمزد:کتاب جامع یازدهم قلم چی

اموال و انبار:کتاب جامع یازدهم قلم چی

درس دانش فنی تخصصی:آبی پیمانه ای کانون قلم چی

درس بهای تمام شده: آبی پیمانه ای کانون قلم چی

و در درس صورت های مالی:کتاب  آبی پیمانه ای کانون قلم چی

3/26/2023 12:35:40 AM