مفاهیم، نکات و چالش‌های مولکول‌های اطلاعاتی 2 - فرزین رستمی

سلام، خدا قوت! همه میدونیم که در درس زیست همیشه مطالب و نکاتی هست که کتاب درسی توضیحاتش پیرامون این مطالب کافی نیست و یا برداشتشون از متن کتاب به راحتی ممکن نیست.

مفاهیم، نکات و چالش‌های مولکول‌های اطلاعاتی 2 - فرزین رستمی

سلام، خدا قوت! همه میدونیم که در درس زیست همیشه مطالب و نکاتی هست که کتاب درسی توضیحاتش پیرامون این مطالب کافی نیست و یا برداشتشون از متن کتاب به راحتی ممکن نیست. چه روشی بهتر از پرسیدن؟ اینجا با استفاده از سوالاتی که خودتون پرسیدید میریم سراغ این مطالب و قطعا میشه چیزای خیلی خوبی از این سوال و جواب ها یاد گرفت. 


مولکول های اطلاعاتی2

کامنت  کاربر:  همه‌ی نوکلئوتیدهای موجود در دنا و رنا تک فسفاته ان ؟ - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ تکمیلی:نوکلئوتیدها قبل از این که به زنجیره دنا یا رنا متصل بشن باید به شکل تک فسفاته در بیان.


کامنت  کاربر:  این جمله درسته؟ چرا؟ همه پروتئین‌ها یا ساختار سوم دارند یا ساختار چهارم یعنی ساختار دوم در پروتئین‌ها وجود ندارد - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ کامنت  معصومه فرجی، تجربى نظام جدید -  داران - میانگین تراز 6458:  سلام.طبق متن کتاب درسی ساختار نهایی پروتئین‌ها نمیتونه ساختار دوم باشه.اکثرا ساختار سوم و بعضا ساختار چهارم ساختار نهاییشونه..اما به نظرم جمله درست نیس.چون گفته ساختار دوم وجود نداره.درحالی که ساختار دوم در همه‌ی پروتئین‌ها وجود داره ولی نهایی‌محسوب نمیشه - تاریخ ثبت: 13990712


کامنت  مهسا بیگ زاده بابامیری، تجربی نظام جدید -  بوکان:  (طی همانندسازی مولکول‌های دنا به هردو انتهای رشته‌ی درحال تشکیل می‌توان نوکلئوتید اضافه نمود)منبعم گفته غلطه به این دلیلکه(فقط به یک انتهای هر رشته پلی نوکلئوتیدی ،نوکلئوتید اضافه میشود) ولى به نظر من درسته یه رشته از هردو انتها با دنابسپاراز همانندسازی میشه...نظرتون چیه؟ ممنون:))) - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ کامنت  کاربر:  بنظر من منبعتون درست میگه.دنا بسپاراز شروع میکنه  به ساختن دنا جدید و جلو میره و فقط هنگام فعالیت نوکلازی اونم در حد یه نوکلوتید عقب برمیگرده.و نوکلوتیدی به ابتدای رشته دیگه اضافه نمیکنه - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ تکمیلی: آنزیم دنابسپاراز در جهت خاصی همانندسازی رو انجام میده و لذا فقط به یکی از انتهاهای رشته های دنا، نوکلئوتید اضافه میشه. حالا شاید سوال پیش بیاد که جهت رشته مقابل که برعکسه، پس یعنی به منظور حفظ جهت درستِ هماننسازی در رشته مقابل، در دوراهی همانندسازی لحظه به لحظه دو تا دنابسپاراز از هم باید دور بشن؟ خیر، برای رفع این مشکل یک تا خوردگی در رشته مقابل ایجاد میشه و نوکلئوتید ها در جهت درست اضافه میشن لذا دنابسپاراز این رشته هم میتونه در همون جهتِ حرکتِ دنابسپاراز رشته دیگه حرکت کنه. البته این مطلب کاملا خارج از کتاب درسیه و فقط برای تفهیم بهتر این نکته که دنابسپاراز فقط در یک جهت (منظور از جهت، جهت رشته دنا به لحاظ سر های متفاوتش در دو سمته، نه جهت فیزیکی غرب و شرق!) میتونه نوکلئوتید ها رو بچسبونه بهش اشاره کردم. به شکل زیر دقت کنید: 

کامنت  کاربر:  🔺چالشی 🔺1_در یاخته‌ها همواره همانند سازی دو جهتی وجود دارد و همانند سازی یک جهتی نداریم .2_کلمه کروموزوم فقط برای دنا‌های اصلی بکار می‌رود چون همراه با پلازمید و دنای سیتوپلاسمی پروتئین وجود ندارد. صحیح یا غلط با دلیل ببینم کی درست جواب میده. - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ کامنت  امیرحسین یوسف زاده مغانی، تجربى نظام جدید -  کاشمر - میانگین تراز 6587:  1 غلطه چون در برخی پروکاریوت‌ها همانند سازی تک جهتی داریم  2هم به نظر من غلطه چون اگه بری فصل 7 کتاب دوازدهم رو نگاه کنی اسم دیگه پلازیمید کرومازوم کمکی هستش - تاریخ ثبت: 13990712

پاسخ تکمیلی: در کتاب درسی صحبتی در مورد همانندسازی یک جهتی مطرح نشده. جمله ای که باید بهش رجوع کرد اینه: "همانند یوکاریوت ها، همانندسازی دو جهتی در باکتری ها نیز وجود دارد؛ یعنی ازیک نقطه همانندسازی شروع و در دو جهت ادامه می یابد تا به همدیگر رسیده و همانندسازی پایان یابد." حالا میشه برداشت کرد که چون گفته همانندسازی دوجهتی در باکتری ها نیز وجود دارد، یعنی در باکتری ها همانندسازی یک جهتی هم داریم. اما به نظر من چون کتاب اصلا اسمی از همانندسازی یک جهتی نبرده، و لذا دانش آموز لازم نیست اصلا چیزی در مورد همانندسازی یک جهتی بدونه، به طور کلی همانندسازی را چه در یوکاریوت ها و چه در پروکاریوت ها دوجهتی فرض کنیم، هرچند از نظر علمی غلطه و در بعضی پروکاریوت ها همانندسازی یک جهتی وجود داره. لذا به نظر من جمله اول میتونه درست باشه. به پلازمید کروموزوم کمکی هم میگن، و به نظرم غلط نیست، چون پلازمید ها درون یاخته به پروتئین ها متصل میشن و حالت فشرده به خود میگیرن. 


کامنت  کاربر:  یه جا نوشته دو رشته دنای اولیه مکمل هستند و در نتیجه توالی‌های یکسان دارند؟این درسته؟ - تاریخ ثبت: 13990713

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  خیر رشته‌های یک مولکول دنا در همانندسازی نیمه حفاظتی مکمل هم هستند و توالی‌های نوکلئوتیدیشون هم مکمل همه نه یکسان - تاریخ ثبت: 13990713

پاسخ تکمیلی: مثلا اگر یکی از رشته ها 10 تا A و 15 تا C و 20 تا G داشته باشه، رشته مقابلش 10 تا T و 15 تا G و 20 تا C خواهد داشت که واضحه یکسان نیستن؛ بلکه مکملن.


کامنت  کاربر:  آیا طی فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز پیوند هیدروژنی شکسته می‌شود؟ - تاریخ ثبت: 13990713

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  خیر آنزیم دنابسپاراز پیوند هیدروژنی نمیشکنه - تاریخ ثبت: 13990713


کامنت  مبینا هاشمپور نمیتن، تجربی نظام جدید -  نمین:  دناهای سیتوپلاسمی در یوکاریوت‌ها هیستون دارند؟ - تاریخ ثبت: 13990713

پاسخ تکمیلی: خیر، دناهای سیتوپلاسمی هیستون ندارن، اما توسط پروتئین های دیگری فشرده شده اند. 


کامنت  کاربر:  سیستم ایمنی بدن  هیچ راهی نداره تا باکتری کپسول دار زنده رو از بین ببره؟ - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  داره،باهاش مقابله هم میکنه اما ممکنه در این مقابله پیروز بشه یا نشه ؛اما مزیتی که باکتری کپسول دار به باکتری فاقد کپسول داره اینه که راحت‌تر میتونه از دستگاه ایمنی ما فرار بکنه - تاریخ ثبت: 13990714


کامنت  کاربر:  بچه‌ها آنزیم هلیکاز باعث باز شدن هیستون‌ها میشه؟ - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ تکمیلی: خیر، هیستون ها توسط آنزیم های دیگه ای از دنا باز میشن، هلیکاز مارپیچ دنا رو باز میکنه و پیوند های هیدروژنی رو بین بازهای مکمل میشکنه. به متن کتاب در این خصوص توجه کنید: سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند.


کامنت  کاربر:  مولکول رنا چطور میتونه دارای بازهای مکمل باشه؟ منبعم گفته میتونه! - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ کامنت  امیرحسین پرهام، تجربى نظام جدید -  قم - میانگین تراز 7732:  سلام دوست عزیزدر مولکول رنای ناقل(تی آر ان ای) در قسمت بازوها امکان مشاهدۀ بازهای مکمل و در نتیجه پیوند‌های هیدروژنی بینشون وجود دارد.زیست 3 صفحۀ 28 - تاریخ ثبت: 13990714


کامنت کاربر:  آیاساختار نهایی مولکول میوگلوبین با نزدیک شدن گروه آر امینواسیدها به یکدیگرایجاد میشود؟ - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ تکمیلی: میوگلوبین ساختار نهاییش ساختار سوم هست و طبق توضیحات کتاب، ساختار سوم با نزدیک شدن گروه های R آبگریز به همدیگه ایجاد میشه.


کامنت  کاربر:  گروه آر داخل همه آمینو اسید‌ها آب گریز است ؟ - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  خیر آمینواسیدها می‌توانند آب‌گریز باشند یا نباشند. - تاریخ ثبت: 13990714


کامنت  کاربر:  افزایش غلظت آنزیم هم مثل پیش ماده تا حدودی سرعت رو افزایش میده؟ - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  بله اما اگر مقدار آنزیم از پیش ماده بیشتر شود آنزیم‌های اضافه تاثیری در سرعت واکنش نخواهند داشت - تاریخ ثبت: 13990714


کامنت  محمدمهدی قاسمی، تجربی نظام جدید -  قم:  ببخشید یه سوال تو متن کتاب گفته در تشکیل پیوند فسفودی استر گروه فسفات و قند نوکلئوتید دیگر شرکت می‌کند ولی تو شکل اومده فلش زده پیوند فسفات با قند همون نوکلئوتیدم فسفودی استر گرفته ولی آخه مگه متن نباید اولویت داشته باشه چون یکی از منابع اومده سوالا رو براساس شکل حل کرده الان بالاخره کدوم درسته؟ قبلشم گفته برای تشکیل یک نوکلئوتید باید فسفات با قند پیوند کووالانسی برقرار کنه ولی حرفی از فسفودی استر نزده - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ کامنت  فاطمه مرادی مقدم سندی، تجربی نظام جدید -  رشت:  دبیر ما گفته پیوند فسفو  دی استر به هر دوی اون دو تا پیوند  میگن و فقط  به یکی شون نمیتونی بگی فسفو ( دی) استر - تاریخ ثبت: 13990714

پاسخ تکمیلی: متن کتاب درسی میگه: در تشکیل پیوند فسفو دی استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل (OH) از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود. دقت کنید! در تشکیلِ... و واقعا هم همینطوری تشکیل میشه. اما طبق شکل اومده مشخص کرده که پیوند فسفو دی استر دقیقا کدومه؛ از اسمش معلومه، فسفو دی استر! همه میدونیم که دی در زبان یونانی به معنای دو هست. لذا فسفو دی استر یعنی دو تا پیوند استری با واسطه گروه فسفات.


کامنت  کاربر:  تو بند ساختار اول گفته تغیر امینو اسید در هر جایگاه عملکرد و ساختار اول را تغیر میدهد. و در بند اخر ساختار سوم هم گفته حتی تغییر یک امینو اسید ساختار و عملکرد پروتیین رو تغیر میده. تفاوت این دوتا تغییر چیه؟  تو هر ساختار تغیر امینو اسید این پیامد هارو داره؟ - تاریخ ثبت: 13990721

پاسخ تکمیلی: ساختار اول یعنی همون ترتیب قرار گیری آمینو اسیدها، حالا اگر فقط یک آمینو اسید هم تغییر کنه ساختار اول قطعا تغییر میکنه، اما ممکنه آمینواسید جدید کاملا متفاوت با آمینواسید قبلی باشه، مثلا به جای اینکه آبگریز باشه آبدوست باشه و سختار سوم رو به هم بزنه یا ممکنه مشابه آمینواسید قبلی باشه و تغییر خاصی در ساختار سوم پیش نیاد یا اینکه این تغییر باعث اختلال در عملکرد پروتئین نشه.


کامنت  کاربر:  دوستان در کل در نوکلئیک اسید‌ها 8 نوع نوکلئوتید داریم درسته یا غلط؟ - تاریخ ثبت: 13990721

پاسخ تکمیلی:  بر اساس تنوع باز آلی و قند(ریبوز یا داُکسی ریبوز)، 4 نوع نوکلئوتید در دنا و 4 نوع نوکلئوتید در رنا داریم که جمعا میشه 8 نوع؛ که همگی تک فسفاته هستن. اما نوکلئوتید های آزاد میتونن از 1 تا 3 گروه فسفات داشته باشن، پس 24 نوع نوکلئوتید آزاد میتونیم داشته باشیم.


کامنت  کاربر:  سلام ، آیا نوکلئیک اسید‌ها از طریق واکنش سنتز آبدهی تولید میشن همانند پروتئین ها؟ 2- آیا پیوند هیدروژنی نوعی پیوند اشتراکی محسوب میشه؟ - تاریخ ثبت: 13990721

پاسخ کامنت  سپیده نجفى - گروه آزمون:  بله اتصال نوکلئوتیدها هم از طریق واکنش سنتز آبدهی رخ میدهد/خیر،نوعی نیروی بین مولکولیه - تاریخ ثبت: 13990721


کامنت  کاربر:  اگه دو تا پروتعین ساختار اولشون مثل هم باشه،ساختار‌های بعدیشون هم مثل همه؟ - تاریخ ثبت: 13990721

پاسخ کامنت  احمدرضا عباس پور، تجربی نظام جدید -  شیراز:  بله. ساختارهای بعدی رو ساختار اول تعیین میکنه بطور کلی - تاریخ ثبت: 13990721


فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فرزین رستمی
تهيه شده توسط : فرزین رستمی
محمد سنجری
ارسال شده توسط : محمد سنجری