محمد اکبری : برنامه آزمون 2 آبان دوازدهم ریاضی

محمد اکبری : برنامه آزمون 2 آبان دوازدهم ریاضی است

محمد اکبری : برنامه آزمون 2 آبان دوازدهم ریاضی

آزمون 2 آبان دوازدهم ریاضی 

آزمون 2 آبان آزمون مهمی است زیرا سرعت تدریس دبیران مدارس در این محدوده زمانی افزایش یافته و احتمال آن می رود که دانش آموزان از مباحث این آزمون جا بمانند. بنابرین بهترین برنامه ریزی مطالعه برای این آزمون باید صورت گیرد. نکات مهمی که درباره این آزمون قابل ذکر است به شرح زیر می باشد:

  • 1- این آزمون شامل 80 سوال عمومی و 130 سوال اختصاصی است . البته دانش اموزان از بین 130 سوال اختصاصی باید به  110 سوال پاسخ دهند.(یکی از زوج کتاب ها را به اختیار پاسخ می دهند)

  • 2- زمان پاسخ گویی 80 سوال عمومی 60 دقیقه و 110 سوال اختصاصی 150 دقیقه است

  • 3- آزمون 2 آبان برای درس های دوازدهم پوششی است. بدین معنی که در درس های اختصاصی دوازدهم مباحث آزمون قبل نیز شامل این آزمون می شود.

  • 4- در درس هندسه 1 مبحث تالس علاوه بر 10 سوال طراحی جدید 10 سوال گواه یا ناظر نیز مطرح می شود.

  • 5- از مباحث مهم این آزمون ویژگی های فیزیکی مواد (3 سوال کنکور 99) فیزیک 1 و ماتریس و کاربردهای هندسه 3 است. توجه کنید مبحث ماتریس و کاربردها بسیار روان و قابل فهم است و با کمی تمرین می توانید به سوال های این مبحث پاسخ دهید

  • 6- در این آزمون مباحث مشترک مبحث تابع مربوط به ریاضی 1 ، حسابان 1 و حسابان 2 در یک مجموعه سوال با عنوان حسابان 2 از شما آزمون گرفته می شود.