گفت‌و‌گو با 16 نفر از رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 99

گفت و گوی ویژه با 16 نفر از رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 99 با سایت کانون

گفت‌و‌گو با 16 نفر از رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 99

در این مطلب بخوانید:

گفت‌و‌گوی ویژه با 16 نفر از رتبه های برتر کنکور هنرستان 99 با سایت کانون


(مصاحبه های جدید: آبی رنگ)

رتبه 7 کنکور هنرستان 99 رشته تربیت بدنی:

مهسا طاهری

رتبه 11 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

دنیا حیدری

رتبه 3 کنکور هنرستان 99 رشته معماری:

آیدا قربانی

رتبه 14 کنکور هنرستان 99 رشته الکتروتکنیک:

پوریا زارع

رتبه 2 کنکور هنرستان 99 رشته الکتروتکنیک:

حسین قیاس آبادی

رتبه 8 کنکور هنرستان 99 رشته مکانیک خودرو:

احمد قربانیان

رتبه 4 کنکور هنرستان 99 رشته کامپیوتر:

غزل شفیعی

رتبه 8 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

زهرا غنی آبادی

رتبه 14 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

صبا شفیعی مطلق

رتبه 5 کنکور هنرستان 99 رشته تربیت بدنی:

زهرا اصلانی

رتبه 2 کنکور هنرستان 99 رشته مکانیک خودرو:

عیسی ربیع نژاد

رتبه 10 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

اسما زنگنه

رتبه 9 کنکور هنرستان 99 رشته معماری:

زینب شادرام

رتبه 13 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

مهدیه کریمی

رتبه 2 کنکور هنرستان 99 رشته حسابداری:

محدثه سیفی نیا

رتبه 9 کنکور هنرستان 99 رشته الکتروتکنیک:

صدرا پورعزت

3/25/2023 11:03:19 PM