زحمت و تلاش است که چنین می‌کند

در تحلیل رتبه‌های برتر امسال به گمان من توجه به یک نکته بسیار مهم است.

زحمت و تلاش است که چنین می‌کند

در تحلیل رتبه‌های برتر امسال به گمان من توجه به یک نکته بسیار مهم است. نکته این است که دانش‌آموزان امسال با تحمل شرایط سخت کرونایی به اینجا رسیده‌اند. به‌بیان روشن‌تر، مسئله‌ی این دانش‌آموزان فقط درس‌خواندن نبود؛ بلکه برنامه‌ریزی برای حفظ سلامت و تضمین ایمنی خود در برابر این ویروس خطرناک نیز به همان اندازه درخور تقدیر است. کافی است به یاد آوریم که چند بار کنکور به تأخیر افتاد؛ اما این دانش‌آموزان روحیه‌ی خود را از دست ندادند و بلکه بیشتر و بیشتر بر زحمت و تلاش خود افزودند. این مهم‌ترین درسی است که همه‌ی دانش‌آموزانی که امسال کنکور دارند، باید از آن اندرز بگیرند و بیاموزند. نیروی انگیزه و حفظ سرزندگی و نشاط است که همه کار می‌کند.

به‌قول حافظ «مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش».

به همه‌ی دانش‌آموزانی که امسال کنکور دادند، صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای که گرفتند، صمیمانه تبریک می‌گویم.

منبع :