نقش پیوستگی در موفقیت و قهرمانی چیست؟

نتایج کنکور 1399 نشان داد که پیوستگی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت و قهرمانی دارد.

نقش پیوستگی در موفقیت و قهرمانی چیست؟

نتایج کنکور 1399 نشان داد که پیوستگی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت و قهرمانی دارد. به همین دلیل می‌توانیم با اطمینان، رتبه‌های برتر کنکور امسال را قهرمانان پیوستگی بدانیم. اما به چه دلیلی؟

امسال به‌دلیل ویروس کرونا، سال خاصی بود. مدارس تعطیل و آموزش‌ها غیرحضوری شد. در این میان قهرمانان پیوستگی به‌خوبی توانستند خود را با شرایط وفق بدهند، از آموزش‌ها بهره ببرند و بهانه‌ها را برای خود تبدیل به فرصت کنند.

آزمون‌ها غیرحضوری شد؛ اما قهرمانان پیوستگی بدون غیبت در آزمون‌ها شرکت کردند. آن‌ها شرایط آزمون حضوری را در خانه برای خود فراهم کردند. آن‌ها به برنامه‌ی راهبردی کانون اعتماد کردند و در فضای آشفته‌ای که ناخواسته ایجاد شده بود، از برنامه فاصله نگرفتند و وضعیت خود را حفظ کردند. آن‌ها آزمون‌های هدیه‌ی کانون را فرصتی برای خود دانستند.

موفقیت عوامل زیادی دارد؛ اما بدون شک پیوستگی عامل مهم و ضروری برای قهرمانی است.

منبع :