دستاوردی با همراهی شما: سایت کانون به 500 میلیون بازدید رسید

بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir از عدد 500 میلیون بازدید عبور کرد.

دستاوردی با همراهی شما: سایت کانون به 500 میلیون بازدید رسید

در ساعت 8 شب روز دوشنبه 21 مهرماه، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir  از عدد 500 میلیون بازدید عبور کرد.


در 27 مرداد 94 ، این بازدید به 100 میلیون  ،  1 خرداد 96  به 200 میلیون ، در 27 مرداد 97 به 300 میلیون و در 25 آذر 98 به 400 میلیون بازدید کننده رسیده بود . این میزان بازدید از 3 تیرماه سال 90 ثبت شده است . 


 بازدید100 میلیونی سایت در طول 4 سال (48 ماه)،

بازدید200 میلیونی سایت در طی 22 ماه ،

 بازدید 300 میلیونی در طی 16 ماه و

بازدید 400 میلیونی سایت کانون در طی 15 ماه به دست آمد . در کمتر از یکسال (9 ماه و 26 روز) در تاریخ دوشنبه 21 مهر 99 به بازدید 500 میلیونی سایت کانون رسیدیم. 


جایزه 500میلیونی شدن بازدید سایت کانون


به مناسبت 500میلیونی شدن بازدیدسایت کانون همه ی دانش آموزان کانونی می توانند از 35 درصد تخفیف کتاب های کانون تا سقف دویست هزارتومان بهره مند شوند.


هم چنین، پانصد نفر از دانش آموزانی که در سایت کانون بیشترین کامنت درسی را گذاشته اند یا بیشترین بازدید را از صفحه ی شخصی خود و بازدید از کارنامه ها یشان ( 8 نوع کارنامه ) داشته اند معادل یکصد هزارتومان کتاب کانون به صورت رایگان به انتخاب خودشان جایزه می گیرند.


برای همه دانش آموزان و 500 نفر برگزیده پیامک کد تخفیف روز چهارشنبه ارسال خواهد شد.

برای انتخاب کتاب ها و استفاده از کد تخفیف لازم است به سایت کانون بوک مراجعه کنید. 


لینک به سایت کانون بوک kanoonbook.irمراسم 100 میلیون بازدید سایت کانون  مراسم 200 میلیون بازدید سایت کانون

  مراسم 300 میلیون بازدید سایت کانون

مراسم 400 میلیون بازدید سایت کانونبه همین مناسبت در آذر 98 کیک بازدید 400 میلیونی سایت کانون بریده شد. 


6/3/2023 5:39:14 PM
Menu