ویژگی‌های آزمون 18 مهر 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

ویژگی‌های آزمون 18 مهر 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)-قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی‌های آزمون 18 مهر 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

دوازدهمی‌های عزیز سلام 

در زیر ویژگی‌های آزمون 18 مهر 12 تجربی (عمومی و اختصاصی) آمده است:

دروس عمومی

دروس اختصاصی

نکته 1: دروس فیزیک و شیمی دهم و یازدهم زوج کتاب هستند. شما می‌بایست به سؤال‌های مربوط به یک کتاب پاسخ دهید.


به‌طور مثال: فیزیک 1 یا فیزیک 2، 20 سؤال در 30 دقیقه 

                شیمی 1 یا شیمی 2، 20 سؤال در 20 دقیقه


نکته 2: درس ریاضی 3 و پایه مرتبط دارای 10 سوال طراحی و 10 سؤال آشنا است که در مجموع شما این 20 سؤال را در 25 دقیقه می‌بایست پاسخگو باشید.


توجه: فقط دروس شیمی و فیزیک دهم و یازدهم انتخابی هستند و سایر دروس اجباری هستند.

نکته بسیار مهم:


در درس زیست‌شناسی برنامه راهبردی تغییری ندارد بلکه فقط تست‌هایی که در محدوده برنامه آزمون زیست‌ پایه از قسمت‌های 

بدن انسان طرح شده، تیتر مستقل خورده‌اند.


موفق و کامیاب باشید.

آرین فلاح اسدی
ارسال شده توسط : آرین فلاح اسدی