پروژه‌ی 2، آغازی بسیار مهم است

اگر فردی بخواهد نقاشی، ورزش، موسیقی یا هر آموزشی را شروع کند، بسیار مهم است که محل شروع آموزش و نحوه‌ی آغاز مشخص باشد.

پروژه‌ی 2، آغازی بسیار مهم است

همیشه در هر برنامه‌ریزی و آموزشی، گام اولْ مهم‌ترین گام است. اگر فردی بخواهد نقاشی، ورزش، موسیقی یا هر آموزشی را شروع کند، بسیار مهم است که محل شروع آموزش و نحوه‌ی آغاز مشخص باشد. خوشبختانه در شروع سال تحصیلی، محل شروع و ورود در حیطه‌ی آموزش درسی به تحقیق نیازی ندارد و همگام‌بودن با آزمون‌های کانون و جامعه‌ی آماری آن، به معرفی نیازی ندارد. موضوعی که به تأکید نیاز دارد، همان گام اول است؛ یعنی توجه به برنامه و آموزه‌های کانون.

برنامه‌ی راهبردی باید مانند نقشه‌ی راه همیشه همراه دانش‌آموز باشد. برخی دانش‌آموزان برتر، برنامه را روی کمد یا جایی نصب می‌کنند که بتوانند سریع به آن مراجعه کنند. داشتن برنامه، ذهن شما را همیشه آرام نگه می‌دارد؛ چون سؤال همیشگی دانش‌آموز این است که چطور شروع کند، چطور برنامه‌ریزی کند، چه مباحثی را مطالعه کند، چه مقدار از درس‌های پایه را باید به برنامه‌ی مطالعه اضافه کند و... . پاسخ به همه‌ی سؤالاتش در برنامه‌ی راهبردی هست. بدون نقشه ممکن است به بیراهه بروید. اگر از همین حالا با برنامه همگام نشوید، در ادامه، کارتان سخت‌ می‌شود.

اکنون در آزمون تعیین سطح شرکت می‌کنید تا بدانید در ابتدای سال در کدام پله ایستاده‌اید و چه وضعیتی دارید. پس از آن وارد مرحله‌ی بسیار مهم پروژه‌ی 2 می‌شوید. این پروژه بعد از 4مهر، شروع می‌شود و تا نیمه‌ی آبان‌ماه، یعنی تا آزمون 16 آبان، ادامه دارد. در این پروژه، 3 آزمون برگزار می‌شود. زوج‌کتاب در قسمت درس‌های پایه معرفی می‌شود تا حجم مطالب پایه زیاد نشود و با انتخاب آن، در زوج‌درس و درس‌های اجباری پایه، در هر آزمون یک‌پنجم درس‌ها را مطالعه کنید. در پایان پروژه‌ی 2، سه‌پنجم درس‌های اجباری پایه‌ و زوج‌درس انتخابی را مطالعه کرده‌اید. از مطالب سال دوازدهم، در آزمون اول، یک‌هشتم را می‌خوانید. در آزمون دوم، یک‌هشتم بعدی را همراه با یک‌هشتم اولیه می‌خوانید و مرور می‌کنید. در آزمون سوم، دوهشتم دیگر را نیز مطالعه می‌کنید. با توجه به وضعیت خاص امسال که خودآموزی بسیار پررنگ‌تر از همیشه است، با تلاش دوچندان، شروعی قوی داشته باشید.