چگونه تمرین باعث ارتقای یادگیری می‌شوند؟

تأثیر حل تمرین در ارتقای یادگیری انکارنشدنی است. راز اهمیت حل تمرین‌های درسی در بازخورد معناداری است که از کیفیت یادگیری نمایان می‌کند.

چگونه تمرین باعث ارتقای یادگیری می‌شوند؟

تأثیر حل تمرین در ارتقای یادگیری انکارنشدنی است. راز اهمیت حل تمرین‌های درسی در بازخورد معناداری است که از کیفیت یادگیری نمایان می‌کند. با این بازخورد می‌توانید راهبردهای آینده‌ی خود را طراحی کنید: بازگشت برای تکمیل یادگیری یا حرکت به سوی مباحث تکمیلی و جدید. یادگیری بدون روبه‌روشدن با مشکلات شیرین حل سؤالات و تمرین‌ها، یکی از بُعدهای تأثیرگذار و بلندمدت مطالعه را حذف می‌کند. در انتخاب تمرین مناسب برای محک‌زدن سطح یادگیری، باید نکات فراوانی را در نظر داشت که در ادامه، به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

دوره‌ی تمرینی مناسب در اولین گام باید انگیزه‌ی لازم برای پیشرفت درسی را در شما زنده نگه دارد و تقویت کند. گاهی دانش‌آموزان آن‌قدر به حل تمرین اهمیت می‌دهند که باعث می‌شود بین میزان مطالعه و حل تمرین، تعادل نداشته باشند و با پاسخ‌های نادرستی که منشأ آن یادگیری‌های ناقص بوده است، انگیزه‌‌ی خود را به‌آرامی از دست بدهند. در این وضعیت، اگر دانش‌آموز سوالات را دشوار بداند، اشتباه فکر کرده است. کلید حل این مسئله در تناسب درست بین میزان یادگیری و حل تمرین است. شروع کار از تمرین‌های آسان باعث می‌شود که بازخورد درستی از یادگیری به دست آورید. این به معنی حفظ انگیزه‌ی پیشرفت درسی است. حرکت مرحله‌‌به‌مرحله از سطح آسان به دشوار سؤالات باعث می‌شود به‌همراه حفظ انگیزه، فرصت تکمیل یادگیری برای پاسخ‌گویی به سؤالات دشوارتر را برای خود ایجاد کنید.

انتخاب نوع تمرین یکی دیگر از عناصر مهم در کیفیت یادگیری است. مطالعه‌ی متنوع، بدون تردید زمینه‌ساز طراحی نقشه‌های گوناگون برای کیفیت‌سنجی یادگیری است. این تمرین‌ها طیف گسترده‌ای از روش‌ها را در بر می‌گیرد؛ از ارائه‌ی کنفرانس مطالب برای همتایان گرفته تا حل چند سؤال محاسباتی و نگارش مطلب‌هایی که از چند پاراگراف درسی فهمیده‌اید و روش‌های دیگر. ویژگی هریک از درس‌ها و روش مطالعه‌ی شما برای آن‌ها بهترین راه را برای رسیدن به بازخورد مناسب از یادگیری مشخص می‌کند.

دوره‌ی تمرینی مناسب ارتباط معناداری با زمان دارد. این دوره‌ی تمرینی باید در فاصله‌ی زمانی متناسبی بعد از زمان یادگیری انجام شود. بازه‌ی زمانی حل تمرین‌ها با توجه به سطح دشواری سؤالات، از سؤالات آسان به دشوار، روند نزولی پیدا می‌کند تا موفق شوید در محدوده‌ی زمانی آزمون به تعداد مشخصی از سؤالات پاسخ دهید.

منبع: www.gettingsmart.com