نقاط قوت‌تان را ببینید

در این روزها بسیار مهم است که سری به نقاط قوت خود بزنید و از نقاط قوت سؤال کنید و در این جست‌وجوی مدام، برای یک لحظه هم دست از تلاش برندارید.

نقاط قوت‌تان را ببینید

در این روزها بسیار مهم است که سری به نقاط قوت خود بزنید و از نقاط قوت سؤال کنید و در این جست‌وجوی مدام، برای یک لحظه هم دست از تلاش برندارید. این کاری است که به زحمتش می‌ارزد و ارزش آن را دارد که هر بار به کشف تازه‌ای برسید و از این بازی مهیج و جذاب لذت ببرید. کشف نقاط قوت، هم بام است و هم نردبان؛ نردبانی که شما را پله‌به‌پله تا بام بالا و بالاتر می‌برد. مهم این است که سختی این روزهایمان را با کشف مداوم نقاط قوتمان به حال خوب تبدیل می‌کنیم. این حال خوب، باارزش‌ترین دارایی ماست. این دارایی باارزش را قدر بدانید و از آن همچون چشم خود مراقبت کنید.

منبع :