6 نکته برای اینکه امسال پیشرفت کنید

این هفته سال تحصیلی رسماً کار خود را آغاز می‌کند و با توجه به وضعیت ویژه‌ای که به‌دلیل کرونا ایجاد شده، حال‌وهوای دیگری دارد.

6 نکته برای اینکه امسال پیشرفت کنید

سال تحصیلی رسماً کار خود را آغاز کرده و با توجه به وضعیت ویژه‌ای که به‌دلیل کرونا ایجاد شده، حال‌وهوای دیگری دارد. مهم‌ترین موضوع در این دوره، استفاده‌ی حداکثری از کلاس‌ها و پیشرفت درسی است.

- برای این کار ابتدا برنامه داشته باشید. برنامه‌ی مدرسه را در کنار برنامه‌ی راهبردی کانون به دیوار اتاق نصب کنید و درس‌خواندن را با توجه به آن شروع کنید.

- برنامه‌ی شخصی خود را با توجه به دفتر برنامه‌ریزی سروسامان دهید و هر روز آن را پر کنید.

- قبل از شروع هر کلاس، پیش‌خوانی کنید و با آمادگی کامل در کلاس شرکت کنید.

- تمرین‌ها و تکلیف‌های معلم خود را همان روز انجام دهید و از کتاب‌های آموزشی سؤال و تست بیشتری حل کنید.

- برنامه‌ی راهبردی را کامل اجرا کنید و به مباحث آن برسید. روز جمعه در زمان مقرر در آزمون شرکت کنید و قبل از ساعت 12 آن را تمام کنید.

بعد از اتمام آزمون تحلیل و ارزیابی را آغاز کنید و نکات مهم را در دفترچه‌ای بنویسید.

از فرصت‌ها بیشترین استفاده را بکنید.

منبع :