سوالات علوم آمادگی آزمون 4 مهر پنجم دبستان

در فایل زیر ده سوال تستی علوم از مباحث آزمون 4 مهر گذاشته شده است .

سوالات علوم آمادگی آزمون 4 مهر  پنجم دبستان

در فایل زیر ده سوال تستی علوم  از مباحث آزمون 4 مهر گذاشته شده است.

فایل های ضمیمه