حالا برای آموزش غیرحضوری آماده هستم

سال قبل که از اسفندماه آموزش غیرحضوری شد، کمی برایم سخت بود. به مدرسه نمی‌رفتم و معلمم از طریق فضای مجازی به ما درس می‌داد

حالا برای آموزش غیرحضوری آماده هستم

سال قبل که از اسفندماه آموزش غیرحضوری شد، کمی برایم سخت بود. به مدرسه نمی‌رفتم و معلمم از طریق فضای مجازی به ما درس می‌داد و من که عادت نداشتم این‌طوری درس بخوانم، کمی برایم درس‌ها سخت شد. اما حالا برای آموزش غیرحضوری در سال تحصیلی جدید کاملاً آماده هستم.

تابستان امسال فرصت خیلی خوبی بود تا خودم را برای این کار آماده کنم:

1- تابستان درس‌های سال بعدم را از طریق سایت آموزش کانون دیدم و پیش‌خوانی کردم. آموزش غیرحضوری و مجازی را تمرین کردم تا بتوانم با شروع سال تحصیلی، در هنگام گوش کردن به درس‌دادن معلمم آماده‌تر باشم.

2- می‌دانم که وقتی در مدرسه نیستیم، مسئولیت درس‌خواندنم بیشتر می‌شود. از پدر و مادرم خواستم که برایم کتاب‌های کار را تهیه کنند و من علاوه بر تمرین‌های معلم، تمرین بیشتری حل کنم تا درس‌ها را بهتر یاد بگیرم.

3- پدر و مادرم از وقتی آموزش غیرحضوری شد، همراهی بیشتری با من دارند. گاهی وقت‌ها آن‌ها دانش‌آموز می‌شوند و من معلم و درس‌ها را به آن‌ها یاد می‌دهم. گاهی هم آن‌ها معلم می‌شوند و درس‌ها را به من یاد می‌دهند. این کار یادگیری من را بیشتر کرده است.

منبع :