روزشمار ثبت‌نام بورسیه (یکشنبه 30 شهریور) : 40906 دانش‌آموز

طبق آخرین آمار اعلام شده از واحد بورسیه، تعداد 40906 دانش آموز تا امروز یکشنبه 30 شهریورماه، برای سال تحصیلی جدید تحت پوشش قرار گرفتند.

روزشمار ثبت‌نام بورسیه (یکشنبه 30 شهریور) : 40906 دانش‌آموز

طبق آخرین آمار اعلام شده از واحد بورسیه، تعداد ۴۰۹۰۶ دانش آموز تا امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، برای سال تحصیلی جدید تحت پوشش قرار گرفتند.


«به امید آن که هیچ دانش آموز باانگیزه و سخت‌کوشی به دلیل مشکل مالی از درس‌خواندن و پیشرفت بازنماند»

منبع :