خودکارآمدی؛ مسیری رو به پیشرفت

خودکارآمدی، باور به ارزشمندبودن توانایی‌ها و مهارت‌هاست؛ باور به اینکه چقدر به ارزش مهارت و توانی که داریم،

خودکارآمدی؛ مسیری رو به پیشرفت

خودکارآمدی، باور به ارزشمندبودن توانایی‌ها و مهارت‌هاست؛ باور به اینکه چقدر به ارزش مهارت و توانی که داریم، اعتماد داشته باشیم و آن را پذیرفته باشیم. بررسی این موضوع کار چندان سختی نیست؛ چون افراد با  داشتن خودکارآمدی، تمایل بیشتری به موفق‌شدن و پیشرفت دارند. خودکارآمدی یکی از ویژگی‌های رفتاری است. به این چند مثال توجه کنید:

1. دانش‌آموزی در درس خاصی توانمندی چندانی ندارد؛ اما به ارزش تلاش‌کردن برای یادگیری و پیشرفت در آن درس باور دارد. باورمندبودن به این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌گاه فکر نکند تلاشش بیهوده است و درنهایت، نتایج بهتری می‌گیرد.

2. کارمندی تاکنون در ایجاد ارتباط با همکارانش چندان موفق نبوده است؛ اما به ارزش روابط کاری باور دارد و با نگاهی مثبت به توانایی‌های خود در ایجاد ارتباط با همکاران، به سمت جلو حرکت می‌کند.

3. مادری در حال مراقبت از نوزاد تازه متولدشده‌اش است و با وجود سختی‌های بسیار زیاد معتقد است که دستاوردهای خوبی داشته است. او به ارزش این سختی‌ها آگاه است.

4. فارغ‌التحصیلی بلافاصله پس از اتمام درسش، شغل جدیدی پیدا کرده است که حساسیت سازمانی فراوانی دارد و قبلاً چنین اتفاقی برایش نیفتاده است؛ اما باور به ارزشمندبودن کار و شغلش، او را به ادامه‌ی تلاش در این مسیر، مصمم نگه می‌دارد.

5. کارآفرینی با تمام وجود برای ایجاد شغل جدید، برنامه‌ریزی کرده است؛ اما وقتی با اوضاع پیش‌بینی‌نشده و نامنتظر روبه‌رو می‌شود و شکست می‌خورد، به‌سرعت از این شکست درس می‌گیرد و به سمت ایده‌ی بعدی خود حرکت می‌کند؛ چراکه به ارزش کارآفرینی باورمند است.

نمونه‌های بسیار زیاد دیگری از خودکارآمدی در افراد وجود دارد. برای دیدن آن‌ها تنها لازم است به اطراف خود نگاه کنید.

مطمئن باشید دست‌کم تعدادی از این افراد اطراف شما هستند و آن‌ها را می‌شناسید. هنگامی که با مشکل‌ها و سختی‌ها مواجه می‌شوند، با بررسی واکنش و رفتار آن‌ها، الگوی مناسبی برای خود پیدا کنید. تمرین کنید و خودکارآمدی را در خودتان تقویت کنید.

منبع: www.positivepsychology.com