شما جزء کدام گروه هستید؟

با نگاهی کنکاشگرانه به پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری چند سال اخیر می‌توان دریافت که قبولی سه گروه خاص از دانش‌آموزان بسیار چشمگیرتر بوده است:

شما جزء کدام  گروه هستید؟

با نگاهی کنکاشگرانه به پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری چند سال اخیر می‌توان دریافت که قبولی سه گروه خاص از دانش‌آموزان بسیار چشمگیرتر بوده است:

۱. تیزهوشان: دانش‌آموزانی که بهره‌ی هوش بالاتری دارند و از این موضوع به‌خوبی بهره می‌برند.

۲. سخت‌کوشان: دانش‌آموزانی که شاید بهره‌ی هوشی بالایی نداشته باشند؛ ولی با تلاش بیشتر هرگونه عیب و نقص آموزشی خود را برطرف می‌سازند.

۳. مدیران: دانش‌آموزانی که نه بهره‌ی هوشی بالایی دارند و نه تلاش چندانی کرده‌اند که سخت‌کوش نامیده شوند. افرادی هستند که با شناخت دقیق توانایی‌ها، امکانات آموزشی و جایگاه واقعی متناسب با استعداد و تلاش خود و تعدیل هدف‌هایشان توانسته‌اند با برنامه‌ریزی اصولی و مدیریت خود به جایگاهی درخور دست یابند.

قطعاً در این میان، دانش‌آموزانی هم هستند که دو یا سه گزینه از گزینه‌های گفته‌شده را با هم دارند و نتایجی فراتر از حد انتظار کسب می‌کنند.

در وضعیت آموزشی کنونی با توجه به شیوع ویروس کرونا که کلاس‌های درسی به‌طور کامل و حضوری برگزار نمی‌شود و خبری از ارزیابی‌های مستمر دبیران نیست، امتحانات و آزمون‌ها به‌شکل حضوری برگزار نمی‌شود. شاید بتوان گفت که دیگر تیزهوشی یا سخت‌کوشی به‌تنهایی عامل موفقیت نیست. آنچه امروزه موفقیت را تضمین می‌کند، قبل از هرچیز توان مدیریتی شماست. باید تلاش کنید در این بلوای آموزشی با تکیه بر همراهی والدین خود که بهترین مشاور شما هستند و استفاده از برنامه‌ی راهبردی که ستون اصلی تحصیل در زمان تعطیلی مدارس است و رهنمودهای ارزنده‌ی پشتیبانان، امور آموزشی خود را بهتر و بیشتر از پیش مدیریت کنید. روحیه‌ی پیشرفت و موفقیت‌طلبی را در خود تقویت کنید و اجازه ندهید مسائل حاشیه‌ای با ایجاد خستگی روحی و جسمی شما را از ادامه‌ی مسیر باز دارد.