پرونده‌ی هنر: کمال‌الملک

کمال‌الملک (محمد غفاری) هنرمند برجسته‌ی دوران قاجار است.

پرونده‌ی هنر: کمال‌الملک

کمال‌الملک (محمد غفاری) هنرمند برجسته‌ی دوران قاجار است. کمال‌الملک در سال 1315 به اروپا رفت و در موزه‌های فلورانس و رم و پاریس، به نسخه‌برداری از آثار استادانی چون رمبرانت و تیسین پرداخت. سفر اروپا تأثیری نافذ در اسلوب کارش گذاشت و او را آغاز‌کننده‌ی گسست از سنت مطرح ساخت. پس از بازگشت از سفر اروپا با تأسیس مدرسه‌ی صنایع مستظرفه به آموزش تجربیاتش همت گماشت.

کمال‌الملک از همان آغاز فعالیت هنری‌اش تمایلی آشکار به ناتورالیسم داشت. او اساساً نقاش پرتره و منظره بود و مهارت خودش را در نقاشی پرتره به حد کمال نمایان ساخت. پرده‌ی معروف به تالار آینه و منظره‌ی کوه شمیران و خودنگاره از آثار برجسته‌ی اوست.


منبع :