فرصت طلایی برای استفاده از فضای مجازی

در اینکه کرونا سبک زندگی و از جمله سبک مطالعه و یادگیری ما را به‌کلی تغییر داده، جای هیچ تردیدی نیست.

فرصت طلایی برای استفاده از فضای مجازی

در اینکه کرونا سبک زندگی و از جمله سبک مطالعه و یادگیری ما را به‌کلی تغییر داده، جای هیچ تردیدی نیست. مهم‌ترین عنصر این تغییر، تحول زمان و مکان، از فیزیکی به مجازی است. مدرسه به‌مثابه‌ی سازه‌ای فیزیکی از ثابت به شناور تبدیل شده است. تأکید بر بازگشایی مدارس به سه صورت حضوری، نیمه‌حضوری و دیجیتال، مؤید همین شناوربودن مکان در دوران پساکروناست. به‌بیان دیگر، حضور فیزیکی در مدرسه و کلاس درس دیگر اهمیت محوری‌اش را از دست داده و هر دانش‌آموزی ناگزیر از یادگیری مهارت خودیادگیری در فضای مجازی است.

کرونا حالاحالاها با ما هست و هیچ مرجع معتبری نیز تا امروز نتوانسته است زمان پایان آن را پیش‌بینی کند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای حضور مؤثر و متمرکز در کلاس درس برخط (آنلاین) یگانه راه‌حلی است که داریم. باید پذیرفت که درصد مهم و عمده‌ای از آموزش ما در این فضا صورت می‌گیرد و بسیار مهم است که خودمان را با زمان و شیوه‌ی تدریس معلم خود در این فضا هماهنگ سازیم و با او حرکت کنیم. اصلاً چه کاری بهتر از این؟ فرصت طلایی برای استفاده از فضای مجازی فرارسیده است.

منبع :