از تهدیدها فرصت بسازید

با شروع سال تحصیلی مهم‌ترین موضوع برای شما، برنامه‌داشتن و چگونه یادگرفتن است.

از تهدیدها فرصت بسازید

با شروع سال تحصیلی مهم‌ترین موضوع برای شما، برنامه‌داشتن و چگونه یادگرفتن است. مهم این است که برنامه‌ی راهبردی مشخص و همه‌جانبه‌ای داشته باشید و از طرف دیگر از کلاس‌های درس که عمدتاً به‌صورت آنلاین است، بیشترین بهره را ببرید. برای این کار، برنامه‌ی راهبردی را با دقت بخوانید. روند پیشروی هر درس و دوره‌های برنامه را ببینید و کاملاً بر برنامه مسلط شوید. برنامه‌ی شخصی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنید که بتوانید آن را کامل اجرا کنید. نکته‌ی بعدی استفاده از کلاس‌های آنلاین است. با توجه به تغییراتی که به‌دلیل بیماری کرونا در نحوه‌ی آموزش اتفاق افتاده است، کلاس‌ها مجازی است. عده‌ای هنوز منتظر پایان این وضعیت و شروع درس‌خواندن هستند. در حالی که باید از همین وضعیت بیشترین استفاده را کرد و آن را فرصت دانست.

آزمون‌های برنامه‌ای را شروع و پایان برنامه‌ای دوهفته‌ای در نظر بگیرید. برنامه را اجرا کنید، آزمون بدهید، کارنامه را تحلیل کنید و تمام سؤالات و مباحث را ارزیابی و تثبیت کنید.

از تهدیدها فرصت بسازید.

منبع :