اساس کار ترانسفورماتور

مطابق شکل ، با عبور جریان سینوسی از سیم‌پیچ اولیه، شار مغناطیسی متغیر ایجاد می‌شود. (قانون اورستد

اساس کار ترانسفورماتور

ترانسفورماتور (به آلمانی: Transformator)(به فرانسوی: Transformateur) یا ترَنسفورمر (به انگلیسی: Transformer) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را بین دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکترومغناطیسی منتقل می‌کند. به این صورت، یک جریان متغیر در سیم‌پیچ اولیه ترانسفورمر موجب تولید میدان مغناطیسی متغیر می‌شود که این میدان منجر به ایجاد ولتاژ در سیم‌پیچ ثانویه می‌شود.