آمادگی آزمون 4 مهر چهارم دبستان_درس ریاضی (نگاه به گذشته)

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی ریاضی به همراه پاسخ می‌باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ‌های آن به شما در آماده شدن آزمون 4مهر کمک خواهد کرد.

آمادگی آزمون 4 مهر چهارم دبستان_درس ریاضی (نگاه به گذشته)

نمونه سوال تستی ریاضی آمادگی آزمون 4 مهر چهارم دبستان(نگاه به گذشته) + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی ریاضی به همراه پاسخ می باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ های آن به شما در آماده شدن آزمون 4مهر کمک خواهد کرد.

1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل