ریاضی فرزندم خوب...

شاید زیاد شنیده‌اید یا خود شما هم ممکن است از آن دسته پدر و مادرهایی باشید که به این نتیجه رسیده‌اید که فرزندتان مثلاً در درس ریاضی خوب نیست یا فارسی را پرغلط می‌نویسد.

ریاضی فرزندم خوب...

شاید زیاد شنیده‌اید یا خود شما هم ممکن است از آن دسته پدر و مادرهایی باشید که به این نتیجه رسیده‌اید که فرزندتان مثلاً در درس ریاضی خوب نیست یا فارسی را پرغلط می‌نویسد.

این‌ها برداشت‌های ما بر اساس نمره‌ها یا برداشت‌های ما از فرزندمان است. بعضی‌ها هم می‌گویند: «خود من هم هیچ‌وقت ریاضی‌ام خوب نبود» و مسئله را تمام‌شده می‌دانند.

این باور و برچسب‌هایی که به فرزندمان می‌زنیم، ناشی از یک باور غلط است. هیچ درسی نیست که دانش‌آموز نتواند در آن رشد کند و بهتر شود. دلیل اصلی ضعف فرزندان در درس‌ها بی‌توجهی به آن‌ها، کم‌کاری، روش غلط یادگیری و کنارگذاشتن آن‌هاست.

اگر چنین اتفاق برای فرزندتان افتاده است، تصمیم بگیرید و آن را حل کنید. او را درون برنامه قرار دهید. تابستان وقت خوبی است. برای یک یا دو درس او هدف‌گذاری کنید. در کنار کتاب درسی، کتاب آموزشی مناسبی انتخاب کنید و طبق برنامه‌ی راهبردی، او را به سرفصل آزمون برسانید. زیاد هم به عقب برنگردید و روبه‌جلو حرکت کنید. در برنامه، ایستگاه‌های جبرانی وجود دارد. مطمئن باشید که نتیجه می‌گیرید.

6/5/2023 9:43:21 AM
Menu