آزمون 21 شهریور منحصرا زبان - تراز 7000

کنکوری‌های عزیز 1400 گروه منحصرا زبان امروز آزمون تابستانی 21 شهریور برگزار شد.

آزمون 21 شهریور منحصرا زبان - تراز 7000

 کنکوری های عزیز 1400 گروه منحصرا زبان 

امروز  آزمون تابستانی 21 شهریور برگزار شد.

درس‌های عمومی و اختصاصی یازدهم برای بازه ترازی 7000 به شرح زیر است:

آبی دو واحد آسان

سبز یک واحد آسان 

زرد یک واحد سخت 

قرمز دو واحد سخت 


سپیده عرب
تهيه شده توسط : سپیده عرب