جزئیات و منطق برنامه‌ی راهبردی را بشناسید

دانش‌آموز سال دوازدهمی باید تمام نیروها و کارهای خود را در یک جهت و راستا قرار دهد تا بتواند کارهای زیادی را که در مدت این یک سال به‌خوبی و با موفقیت انجام دهد.

جزئیات و منطق برنامه‌ی راهبردی را بشناسید

دانش‌آموز سال دوازدهمی باید تمام نیروها و کارهای خود را در یک جهت و راستا قرار دهد تا بتواند کارهای زیادی را که در مدت این یک سال به‌خوبی و با موفقیت انجام دهد.

یکی از موضوع‌های بسیار مهمی که دانش‌آموز کنکوری باید بر آن غلبه کند، آشفتگی و چندبرنامه‌ای‌بودن است. باید امسال درس‌های سال دوازدهم را بخوانید، یاد بگیرید و تمرین کنید. درس‌های دهم و یازدهم را باید عمیق یاد بگیرید، از آن‌ها تست کار کنید و مهارت کافی برای حل سؤالات چهارگزینه‌ای را به دست بیاورید.

امسال باید مطالعه، یادگیری، حل تمرین و تست و آزمونتان در جهت برنامه‌ریزی کلی و شخصی‌تان باشد.

بر این اساس، برنامه‌ی راهبردی را با دقت بخوانید، جزئیات و منطق آن را بشناسید، برنامه‌ریزی شخصی خود را بر اساس آن طراحی کنید و به‌درستی اجرا کنید. مطالعه و یادگیری‌تان را بر اساس برنامه‌ی راهبردی سامان دهید، تمرین‌ها و مثال‌های کتاب را حل کنید، به‌اندازه مسئله و تست حل کنید و سپس جمعه در آزمون شرکت کنید. این مراحل را در قالب ادراک، تثبیت، تسلط و ارزیابی انجام دهید. پس از آزمون، تحلیل و ارزیابی کنید و این فرایند را برای دو هفته‌ی بعد تکرار کنید. هم‌جهت‌بودن تلاش‌هایتان مانع اتلاف انرژی و وقت می‌شود و با یک‌برنامه‌ای‌بودن، مسیر موفقیت را به‌خوبی طی خواهید کرد.