اموزش سرعت عمل در تست‌های ترجمه و تحلیل سوالات ترجمه کنکور 99

اموزش سرعت عمل در حل تست‌های ترجمه و تحلیل سوالات ترجمه درس عربی کنکور 99 تجربی

اموزش سرعت عمل در تست‌های ترجمه و تحلیل سوالات ترجمه کنکور 99

حسین برنده 

پزشکی جندی شاپور اهواز رتبه ۲۰۰ کنکور

پشتیبان ویژه کانون و مدرس زیست شناسی و عربی

بررسی تست های ترجمه و‌ تحلیل سوالات درس عربی کنکور تحربی