چرا دبستانی‌ها باید در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنند؟

نمره در مدارس ابتدایی توصیفی است و این موضوع رقابت در مدارس را کم‌رنگ کرده است و چون به دانش‌آموزان نمره‌ای داده نمی‌شود، اولیا نمی‌توانند از فرزندان خود ارزیابی دقیقی داشته باشند.

چرا دبستانی‌ها باید در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنند؟

نمره‌ در مدارس ابتدایی توصیفی است و این موضوع رقابت در مدارس را کم‌رنگ‌ کرده است و چون به دانش‌آموزان نمره‌ای داده نمی‌شود، اولیا نمی‌توانند از فرزندان خود ارزیابی دقیقی داشته باشند. با شرکت در آزمون‌های دوهفته‌یک‌بار کانون، امکان ارزیابی دقیق برایشان فراهم می‌شود.

درس‌خواندن و روش مطالعه‌ی درست، در دوران دبستان پایه‌ریزی می‌شود که با کمک آزمون‌ها، برنامه‌ی راهبردی و پشتیبان می‌توان روش درست درس‌خواندن و جمع‌بندی را یاد گرفت و اجرا کرد و به نقاط قوت و ضعف خود در هر درس و هر مبحث پی برد.

اهمیت آزمون‌ها در جمع‌بندی و خودآزمایی دوهفته‌یک‌بار است. در این خودآزمایی‌ها می‌توان بخش‌های مطالعه‌شده را به سه قسمت یادگیری کامل و یادگیری ناقص و یادنگرفتن تقسیم کرد. با این دسته‌بندی می‌توان برای مطالعه‌ی درس‌ها راهبرد مفیدی داشت.