آزمون 14 شهریور پنجم دبستان - یک آزمون هدیه

در مورد محتوای آزمون 14 شهریور و روش ثبت نام در آن بخوانید

آزمون 14 شهریور پنجم دبستان - یک آزمون هدیه

با شروع سال تحصیلی کانون سه آزمون هدیه برای دانش آموزان در نظر گرفته، شرکت در این سه آزمون برای همه دانش آموزان (کانونی و غیرکانونی)  رایگان است.

این سه آزمون دو فایده و کاربرد دارد:

اولا:پایه درسی سال قبل خود را تقویت کرده و با آمادگی بیشتر ، سال تحصیلی جدید را آغاز می کنید .

ثانیانتیجه ی این آزمون ها ، نقش یک آزمون تعیین سطح را برای شما دارد و یعنی با توجه به نتایج این آزمون ها می توانید برای سال تحصیلی جدید هدف گذاری و برنامه ریزی کنید .

یک فایده مهم:

اگر در آزمون های تابستان شرکت نکرده باشید، این سه آزمون نقشی پررنگ تر برای شما دارد؛ می توانید با شرکت در این آزمونها تا حدی غیبت خود را در آزمون های تابستان، جبران کرده و با آمادگی بیشتر و اطلاع بهتر از وضعیت خود در دروس مختلف، سال تحصیلی جدید را آغاز نمایند.

در آزمون اول- 14 شهریور چه مباحثی از شما پرسیده می شود:


روش ثبت نام :

این آزمون ها به صورت هدیه و رایگان برگزار خواهد شد اما ثبت نام الزامی است.

توجه : برای ثبت نام باید مقطعی که از مهر ماه وارد آن خواهید شد را انتخاب کنید.

اگر سال قبل دانش آموز کانون بوده اید و برای آزمون های تابستان ثبت نام نکرده اید ، لازم است گزینه دانش آموزان غیرکانونی را انتخاب کنید.

دانش آموزان کانونی و غیرکانونی لازم است برای ثبت نام ، کد دستوری رایگان زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنند: