بودجه‌بندی درس زبان انگلیسی در کنکور 98 هنرستان

در جدول زیر، بودجه‌بندی مباحث درس زبان انگلیسی را در کنکور 98 هنرستان می‌بینید.

بودجه‌بندی درس زبان انگلیسی در کنکور 98 هنرستان

در جدول زیر، بودجه‌بندی مباحث درس زبان انگلیسی را در کنکور 98 هنرستان می‌بینید.
زبان انگلیسی کنکور هنرستان شامل 10 سوال است که از کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم و یازدهم طرح می‌شود.
درس زبان کنکور هنرستان برای همه رشته‌های کنکوری، مشترک است. 6/1/2023 7:39:01 PM
Menu