دانلود دفترچه سوالات کنکور 99

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور 99 پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور 99

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور 99 پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.  


پس از برگزاری کنکور و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک ها فعال خواهند شد.


پس از برگزاری کنکور شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور 99 برای هر درس عمومی و اختصاصی  اعلام کنید .

مشاهده سطح دشواری کنکور 99 از نظر دانش آموزان 


همچنین پس از انتشار سوالات می توانید کلید پیشنهادی دبیران ،پاسخنامه ، پاسخ تشریحی و تحلیل های کنکور 99 را در صفحه کنکور سایت کانون مشاهده کنید.


لینک های زیر پس از قرار گرفتن کلید ، تحلیل و پاسخ فعال خواهند شد

مشاهده کلید پیشنهادی دبیران، تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور 99

کلید های پیشنهای دبیران برای کنکور 99

پاسخ های تشریحی کنکور 99 

تحلیل کنکور 99  توسط دبیران برای دریافت سوالات به سایت سنجش مراجعه کنید

sanjesh.org


لینک دریافت سوالات از سایت سنجش


سوالات کنکور هنر 99 
چهارشنبه  29 مرداد - ساعت 16

دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور ریاضی 99 نظام جدید
پنجشنبه 30 مرداد- ساعت 13
دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور ریاضی 99 نظام قدیم
پنجشنبه 30 مرداد- ساعت 13

دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور انسانی 99 نظام جدید
پنجشنبه 30 مرداد- ساعت 13

دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی 
سوالات کنکور انسانی 99 نظام قدیم
پنجشنبه 30 مرداد- ساعت 13

دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی  
سوالات کنکور تجربی 99 نظام جدید
جمعه 31 مرداد- ساعت 1245
دفترچه اختصاصی  
دفترچه عمومی
سوالات کنکور تجربی 99 نظام قدیم
جمعه 31 مرداد- ساعت 1245

دفترچه اختصاصی 
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور زبان 99
شنبه 1 شهریور- ساعت 1215
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور خارج از کشور  99
یکشنبه 2 شهریور - ساعت 13

دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 


برای دانلود سایر دفترچه ها به  سایت سنجش مراجعه کنید

5/29/2023 3:31:17 PM
Menu