برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 10 مرداد)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 10 مرداد , چند از 10 آن‌ها بیشتر از 6 بوده است

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 10 مرداد)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 10 مرداد , چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است.


توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول و دوم همه گروه ها ( به جز دهم ) می باشد.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

بقیه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

5/29/2023 8:20:17 AM
Menu