رتبه 86 تجربی:اهمیت تحلیل آزمون +فیلم

در این مطلب فیلم گفت و گو با رتبه 86 تجربی را مشاهده مینمایید...

رتبه 86 تجربی:اهمیت تحلیل آزمون +فیلم

 گفت و گو با ثمین داوودی

رتبه ۸۶ تجربی- دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

اهمیت تحلیل آزمون از دید رتبه ۸۶ تجربی

پیج پشتیبان ویژه در اینستاگرام تصمیم گرفته است برنامه ای جهت پرسش و پاســخ با رتبه های برتر را برگزار کنــد. هر هفته سه بار گفت و گوی زنده با رتبه های برتر رشته های ریاضی، تجــربی و انســـانی در این صفحه پخش میگردد.

برای دیدن گفت و گو با ثمین داوودی، فیلمی را که در ادامه آورده شده است ،مشاهده نمایید....

فایل های ضمیمه

اهمیت تحلیل آزمون از دید رتبه ۸۶ تجربی