زمانی برای عقب‌نشینی نداریم

با نزدیک شدن به کنکور سراسری، فشار و نگرانی ناشی از گذشت زمان هم طبیعی است.

زمانی برای عقب‌نشینی نداریم

با نزدیک شدن به کنکور سراسری، فشار و نگرانی ناشی از گذشت زمان هم طبیعی است. در این مقطع حساس، زمان و شرایط می‌تواند علیه ما یا کاملاً به نفع ما باشد. دانستن این موضوع که کجای مسیر هستیم و آگاهی از توانایی‌های خودمان بسیار اهمیت دارد و در عملکرد ما عاملی تعیین‌کننده است.

اکثر کنکوری‌ها خواه‌ناخواه از اهمیت زمان باقی‌مانده پس از  امتحانات نهایی آگاه هستند، اما بعضی از آن‌ها پس از این ایام دچار تردید در هدف، مسیر و جریان رقابت می‌شوند و این تردید باعث ایجاد یأس و ناامیدی در آن‌ها برای طی کردن روزهای باقی‌مانده می‌شود. به دلیل اهمیت تعطیلات نوروز این ایام به دوران طلایی شناخته می‌شود،  اما شاید بازه‌ی اردیبهشت و خرداد حکم الماس را برای کنکوری‌ها داشته باشد! بعضی از دانش‌آموزان که تراز‌های خوبی کسب کرده‌اند به دلیل پایان درس و مدرسه، دچار سردگرمی می‌شوند. این یکی از عوامل افزایش بی‌انگیزگی است؛ اما برخی دیگر نیز با شرایط متوسط، در این روزها به معنای واقعی شکوفا می‌شوند و نتیجه‌ی آن‌ها در کنکور سراسری گویای تحول و پیشرفت چشمگیرشان است.

میدان رقابت هم‌چنان ادامه دارد و هیچ دلیل و راهی برای عقب‌نشینی نداریم.