اکنون زمان نتیجه‌گیری است

در حال سپری کردن دوران امتحانات هستیم. حالا باید به کتاب‌ها و جزوات خود رجوع کنید و خودتان را آماده کنید.

اکنون زمان نتیجه‌گیری است

در حال سپری کردن دوران امتحانات هستیم. حالا باید به کتاب‌ها و جزوات خود رجوع کنید و خودتان را آماده کنید. در طول یک سال تحصیلی کارهای زیادی انجام دادید و چیزهای بسیاری یاد گرفتید. در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کردید و از هر آزمون مطالبی را یاد گرفتید. آموختید که چگونه باید درس بخوانید، چگونه زمان را مدیریت کنید و چگونه باید مطالب را مرور کنید. حالا باید به فکر برنامه‌ریزی برای امتحانات و دوران پس از امتحانات باشید.

چند گام ساده برای رسیدن به نتیجه‌ی دلخواه و مطلوب پیشنهاد می‌کنم.

  • نکاتی را که در کلاس درس و آموزش‌های مجازی آموختید به خوبی مرور کنید.

  • با داشتن برنامه‌ریزی مناسب از زمان‌هایی که در منزل هستید به نحو احسن استفاده کنید.

  • کتاب درسی را با دقت مطالعه کرده و فعالیت‌ها و کار در کلاس‌های آن را انجام دهید.

  • با انتخاب خود و استفاده از نظر پشتیبان، منابع کمک آموزشی استاندارد و مناسب را انتخاب کنید. در این میان کتاب پرتکرار می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و یادگیری‌های ناقصتان را تکمیل کند.

  • پس از مطالعه‌ی هر مبحث با کمک اولیا از خودتان امتحان بگیرید، آموخته‌هایتان را محک بزنید و اشکالات خود را برطرف کنید.