امتحانات پایان سال، یک فرصت طلایی

آزمون‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم. در بعضی مباحث به تسلط خوبی رسیده‌ایم و در برخی مباحث هنوز نیاز به کار بیش‌تر داریم.

امتحانات پایان سال، یک فرصت طلایی

آزمون‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم. در بعضی مباحث به تسلط خوبی رسیده‌ایم و در برخی مباحث هنوز نیاز به کار بیش‌تر داریم. وقتی به برنامه‌ی راهبردی نگاه می‌کنیم، تکرار مباحث به حداقل رسیده است؛ اما هنوز فرصت طلایی دیگر برای تکمیل آموخته‌ها وجود دارد. بر اساس آزمون‌های جمع‌بندی و کارنامه‌های صفحه‌ی شخصی‌تان، می‌توانید وضعیت خود را درس به درس و مبحث به مبحث رصد کرده و برنامه‌ی مشخصی برای درس‌ها و مباحثی که نیاز به کار بیش‌تری دارند تهیه کنید.

از فرصت امتحانات پایان سال استفاده کرده و روی آن حساب کنید. دوران امتحانات نه‌تنها تهدیدی برای دانش‌آموزان سخت‌کوش نیست بلکه فرصتی مغتنم برای تکمیل و تثبیت آموخته‌ها و افزایش تسلط بر آن‌هاست. از هم‌اکنون برای دوران امتحانات نقشه‌ی راه مشخص کنید تا ضمن استفاده‌ی بهینه از این ایام، شروعی قدرتمند برای تابستانی رؤیایی داشته باشید.