رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (12)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (12)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

پارسا امینی‌، رتبه‌ی 7 ریاضی کشور از مشهد

کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس را می‌دیدم تا درس‌هایی که نقاط قوتم بود، بشناسم. برای درس‌هایی که ضعیف بودم، بر اساس نوع درس روش مطالعه‌ی خاصی داشتم. مثلاً درس ادبیات را که قبلاً  نقطه‌ضعفم بود، به‌صورت روزانه در برنامه‌ی مطالعه‌ام قرار دادم و همچنین منبع کمک‌آموزشی‌ام را عوض کردم تا توانستم نتیجه بگیرم. کارنامه‌ی اشتباهاتم را هم از سایت دریافت می‌کردم و در ماه‌های بعد به سراغ آن می‌رفتم و تک‌تک سؤالات را دوباره حل می‌کردم. (پارسا 1 سال کانونی بود و در 21 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


حمیدرضا ده‌باشی‌قربانعلی‌، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 1 از تهران

در سال کنکور، دو بار از کارنامه‌ی اشتباهات استفاده کردم. دفعه‌ی اول به این صورت بود که در طول سال، بعد از آزمون‌ها کارنامه‌ی اشتباهات را می‌گرفتم و سؤالات را مرور می‌کردم. دفعه‌ی دوم یک هفته‌ی آخر قبل از کنکور بود که از این کارنامه برای جمع‌بندی استفاده کردم. در این بازه چون قبلاً روی سؤالات نزده به‌قدر کافی کار کرده بودم، دیگر به مطالعه‌ی دوباره‌ی مباحث نیازی نداشتم و اشکالاتم رفع شده بود. به‌نظرم استفاده از این کارنامه در نتیجه‌ام تأثیر داشت. (حمیدرضا 2 سال کانونی بود و در 12 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/9/2023 4:16:56 AM
Menu