ایام امتحانات، فرصتی مناسب برای موفقیت در کنکور

برخی از دانش‌آموزان کنکوری فکر می‌کنند که ایام امتحانات مانعی برای تلاش و موفقیت آن‌ها در کنکور است.

ایام امتحانات، فرصتی مناسب برای موفقیت در کنکور
  • برخی از دانش‌آموزان کنکوری فکر می‌کنند که ایام امتحانات مانعی برای تلاش و موفقیت آن‌ها در کنکور است و باعث می‌شود که از برنامه‌ریزی کنکور عقب بمانند، ولی حقیقت این است که ایام امتحانات فرصتی مناسب برای رسیدن به موفقیت است و یک توفیق اجباری است که می‌تواند کمک خوبی برای آن‌ها باشد.

  • دانش‌آموزان باید در این ایام به چندین نکته توجه داشته باشند:

  • ۱-همان طورکه برای موفقیت در کنکور برنامه‌ریزی دارند برای امتحانات نیز برنامه‌ریزی داشته باشند و به این موضوع توجه داشته باشند که برنامه‌ریزی مختص خودشان باشد.

  • ۲-با انگیزه و با انرژی و پرتوان مطالعه‌ی خود را شروع کنند و از فرصت به دست آمده به نحو احسن استفاده کنند.

  • ۳-مطالعه‌ی خود را با بازیابی شروع کنند (ابتدا امتحان بدهند و آزمون از خود بگیرند).

  • ۴-خوب درس بخوانند و کتاب درسی خود را با دقت تمام مطالعه کنند و سعی کنند بر مباحث کتاب درسی به صورت مفهومی و تشریحی مسلط شوند.

  • ۵-حتما زمانی را برای حل تمرینات تستی از مباحث و مطالب خوانده شده اختصاص دهند و به آن‌ها پاسخ دهند و حتی سعی کنند تست‌ها را به صورت تشریحی جواب دهند.

  •