نکات فصل اول درس آشنایی با بناهای تاریخی

نظر و عمل معماری در فرهنگ گذشته، متکی بر فرهنگ شفاهی بوده و کم‌تر متنی از آن به‌جا مانده است.

نکات فصل اول درس آشنایی با بناهای تاریخی

«نکات درس آشنایی با بناهای تاریخی: فصل اول»


معمار و معماری

نظر و عمل معماري در فرهنگ گذشته، متكي بر فرهنگ شفاهي بوده و كم‌تر متني از آن به‌جا مانده است.

ورود به حرفه‌ی معماری با آداب خاصی صورت می‌پذیرفت که همه‌ی آن‌ها وسیله‌ای برای رسیدن به اخلاقی الهی و وجدان حرفه‌ای بود.

معماری گذشته‌ی ما متأثر از طبیعت است.

معماران، خداوند را خالق و معمار طبیعت می‌دانستند. به همین دلیل در کارهای خودشان از آن الگو گرفتند و از طبیعت به اندازه‌ای بهره‌برداری می‌روند که به آن آسیبی نزنند.

در شیوه‌ی استاد – شاگردی، معماران ضمن احترام به عقاید و شیوه‌ی کار استادکاران، سعی می‌کردند چیزی را هم به آن تعالیم بیفزایند و باعث ارتقایش شوند.

 همه تمهیداتی که در حرفه‌آموزی به کار گرفته می‌شد، جهت رسیدن به تعالی فکری و روحی بود.