آزمون 29 فروردین: مجموعه تست‌های اقتصاد دهم کل کتاب

آزمون 29 فروردین: مجموعه تست‌های اقتصاد دهم کل کتاب...

آزمون 29 فروردین: مجموعه تست‌های اقتصاد دهم کل کتاب

دو مجموعه تست اقتصاد پایه دهم

منطبق با برنامه آزمون 29 فروردین

مباحث کل کتاب

گزینشگر سوالات: کیمیا طهماسبی- رتبه 7 منطقه سه کنکور انسانی 97 - حقوق دانشگاه تهران

سوالات را به همراه پاسخ تشریحی از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.