برنامه‌ی روزهای تعطیل

بارها و بارها از مشاوران سوال می‌شود که اکنون که مدرسه نمی‌رویم و قرنطینه هستیم چگونه درس بخوانیم؟

برنامه‌ی روزهای تعطیل

بارها و بارها از مشاوران سوال می‌شود که اکنون‌ که مدرسه نمی‌رویم و قرنطینه هستیم چگونه درس بخوانیم؟ عده‌ای هم هستند که بیان می‌کنند در این روزها نظم مطالعاتیشان‌ را از دست داده‌اند .

به همه‌ی این دانش‌آموزان توصیه می‌کنم که برای بهبود شرایطشان و برگرداندن‌ نظم به برنامه‌ی کاریشان از برنامه‌ی هفتگی مدرسه کمک بگیرند. صبح‌ها طبق روال روزهای مدرسه بیدار شوند و صبحانه میل کنند و هر درسی را که در زنگ اول باید بخوانند شروع کنند و به همین ترتیب‌ ساعت‌ها و زنگ‌های بعدی را بگذرانند، سپس کار را در زنگ آخر به پایان برسانند. ناهار میل کنند و مجددا به آماده‌سازی درس‌های فردا و حل تمرین برای درس هر روز در همان روز بپردازند.

اینگونه هم در این بازه‌ی زمانی حداکثر استفاده را از زمانتان‌ خواهید داشت و هم پس از گذراندن این دوران برای بازگشت به مدرسه مشکلی نخواهید داشت. در مورد چگونه خواندن هم به یمن پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، مدرسه را در خانه دارید. پس قدر برنامه‌ی هفتگی و تکنولوژی موجود در دستانتان را بدانید و از آن پلی بسازید به جهت پیشرفت و موفقیت .

6/10/2023 5:21:42 AM
Menu